Altijd een thuis

William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om hen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Hiervoor bieden wij opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg.

Opvoedondersteuning

In de thuissituatie helpen wij ouders met het versterken van hun opvoedvaardigheden. Door het netwerk van ouders erbij te betrekken vergroten we daarbij hun probleemoplossend vermogen. Ons doel is het kind zo veilig, gezond en kansrijk mogelijk (thuis) te laten opgroeien en uithuisplaatsing te voorkomen.

Pleegzorg

Wanneer kinderen, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, bieden wij opvang in een pleeggezin. Soms is er in het eigen netwerk een geschikt pleeggezin opgestaan, in andere gevallen zoeken wij een passend pleeggezin. Wij ondersteunen onze pleegouders vanuit gedeeld opvoederschap: in zo goed mogelijke samenwerking met ouders.

Gezinshuiszorg

Soms is de problematiek van een kind of jongere te complex voor een pleeggezin. Een gezinshuis maakt het voor hen mogelijk toch op te groeien in een gezinssituatie. Ten minste één gezinshuisouder heeft professionele ervaring in de (jeugd)zorg. Zo goed mogelijke samenwerking met ouders is ook voor deze kinderen van het grootste belang.

Bij al onze producten ligt de focus op de hechting en de interactie tussen ouders en kind. Dankzij onze uitgebreide ervaring in het samenwerken met mensen met een beperking sluiten onze diensten goed aan op hun specifieke zorgvragen.

WSGV in beelden

In het filmpje hieronder laten we zien waar WSGV voor staat.