Financiële informatie

Vergoedingen

Pleegouders ontvangen een vergoeding voor de verzorging en opvoeding van hun pleegkind.
De pleegzorgvergoeding is een standaard onkostenvergoeding die wordt uitgekeerd aan pleegouders met een contract. Van u wordt verwacht dat u van het basisbedrag de kosten vergoedt die normaal gesproken gemoeid zijn met de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U kunt daarbij denken aan o.a.: voeding, kosten van inrichting, verwarming, lichamelijke verzorging, bewassing, zak- en kleedgeld, deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en andere ontspanning, reiskosten (bijvoorbeeld naar school, weekendbezoek aan familie) en kleine onderwijskosten (zoals pennen, agenda, schriften enz.). De vergoedingen zijn door het Ministerie van VWS vastgesteld en worden als kostendekkend beschouwd. William Schrikker Pleegzorg betaalt de vergoeding uit.

De pleegzorgvergoeding wordt door geen enkele instantie als inkomen beschouwd en heeft dus geen invloed op een eventuele uitkering of huurtoeslag. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd die het pleegkind heeft. 

Standaard bedragen pleegvergoeding 2018