Over Ons

William Schrikker werkt voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De hulpvraag en de hulp vereisen maatwerk. Voor elke hulpvraag vanuit de cliënt en gemeenten willen we er zijn als het moet. 

Het dienstenaanbod van William Schrikker

Onze diensten behelzen een breed spectrum, van veelvoorkomende tot zeer complexe opvoedvragen. Om hulp op maat te leveren, heeft William Schrikker gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. Ons werk kan zelfstandig in de regio worden uitgevoerd of binnen een coöperatief verband met één of meerdere gecertificeerde instellingen.

  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
    Dit is een gecertificeerde instelling die in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp verzorgt. Dit betreft zowel de uitvoering van vrijwillige begeleiding als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.
  • William Schrikker Gezinsvormen biedt pleeg- en gezinshuiszorg en opvoedondersteuning voor kinderen met een beperking.
  • Ons Expertisecentrum zorgt voor gespecialiseerde deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van nieuwe methodieken. 

Inclusiviteit

We streven als organisatie naar een inclusieve cultuur waar medewerkers en cliënten zich gezien voelen en authentiek kunnen zijn. We maken daarbij geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. 

Informatie Organisatie

De William Schrikker Stichting maakt onderdeel uit van Partners voor Jeugd. Kijk hier voor het overzicht van het bestuur en toezicht.

Vanuit Partners voor Jeugd is het Meerjarenkader 2019-2022 waarin wij onze doelstellingen voor de komende jaren formuleren. Het Meerjarenkader is hier te downloaden:

Download Meerjarenkader

Contact

Postadres:
Postbus 12685
1100 AR  AMSTERDAM
Tel.nr.: 088-5260000
Email: info@wsg.nu