Steunouder en SuperCOOL winnaars de William Schrikker Initiatiefprijs 2019

Initiatieven Steunouder en SuperCOOL behaalden de eerste en tweede prijs van de William Schrikker Initiatiefprijs. Met de prijzen is een geldbedrag gemoeid van € 15.000,- en € 5.000,-. Jeugdzorgorganisatie William Schrikker reikt de prijs uit aan een initiatief dat bijdraagt aan goede, vernieuwende hulp voor kinderen, jongeren en ouders met een beperking, die opvoed- en opgroeiproblemen hebben. Met dit bedrag wil de organisatie lokale ‘goede praktijken’ in het zonnetje zetten die van groot belang zijn voor kinderen en ouders met een beperking. Beide prijswinnaars nemen deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma.

Steunouders

Steunouder NL is een netwerkorganisatie en heeft als doel om de werkwijze Steunouder te verspreiden door gemeenten en (welzijns) organisaties enthousiast te maken om Steunouder te omarmen en te gaan uitvoeren. Bij een steunouder heeft een kind een aantal uren per week een plekje in het gezin. Zo worden ouders even ontlast. De landelijke stichting helpt organisaties met kennis en ervaring. Zij bevordert de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen dankzij een landelijk platform voor steunoudercoördinatoren. Hun initiatief ‘Voor ieder kind een tante Teuntje’ was voor de jury de winnaar vanwege het feit dat het zowel voor kinderen als ouders een oplossing biedt. Bovendien heeft het initiatief een landelijke uitstraling en zou het ook voor pleegouders een ondersteuning kunnen zijn.

SuperCOOL!

Super COOL! is een sport- en maatjesproject voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Wekelijks sporten 15 tot 20 deelnemers met ongeveer 10–15 sportmaatjes. Super COOL! vrijwilligers en deelnemers sporten samen het hele jaar door op donderdagavond. Sommige deelnemers zijn er bij alle sporten, andere deelnemers komen alleen bij die sporten die zij leuk vinden. De jury was onder de indruk van dit initiatief omdat het een mogelijkheid biedt voor (jong) volwassenen om uit een isolement te komen. Daarnaast heeft SuperCOOL! in zich dat deelnemers kunnen doorgroeien naar sportmaatje en dus meer een begeleidende rol krijgen voor nieuwe deelnemers. Vanwege de potentie van dit project besloot de jury ter plekke om het geldbedrag van de tweede prijs te verdubbelen naar € 5.000,-

Beoordelingscriteria

De initiatieven die in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria. Het geld moet wel goed besteed worden. Daarom zal een jury zich buigen over de beslissing welk initiatief wint. Let op: het mag geen initiatief zijn waarbij William Schrikker zelf al bij betrokken is.

We zijn op zoek naar initiatieven die de idee-fase al voorbij zijn. Daarom vragen we bij het aandragen van een initiatief om informatie. Dit is wat we graag over een initiatief willen weten:

 • Omschrijving van het initiatief
 • Welke organisaties betrokken zijn (gemeenten, zorginstanties, vrijwilligers, sportclubs, cultuur etc.)
 • Financieel overzicht van hoe het geld besteed gaat worden
 • Onderbouwing van de financiering
 • Duurzaamheid van het initiatief (lange termijn visie, houdbaarheid)
 • Uitleg over hoe het initiatief mensen met een licht verstandelijke beperking helpt om te kunnen participeren op school, of werk, of vrije tijd, of huishouden

Jury

 • H.J. van Schaik (Burgemeester Harderwijk)
 • M. Kavelaars (Bestuurder Pluryn/Intermetzo)
 • E. Heijdelberg (Voorzitter Raad van Bestuur Partners voor Jeugd)
 • J. Schuurman (Voorzitter cliëntenraad William Schrikker)
 • Ten Berge (Directeur Expertisecentrum William Schrikker)

Eerdere winnaars

Dit is de derde keer dat deze prijs uitgeschreven wordt door William Schrikker. In 2018 ging de prijs naar de vrijwilligersorganisatie 'Handjehelpen' met hun initiatief 'Eigenwijs op Reis'. in 2017 naar de 'Oudergroep Klank' van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 Over Eigenwijs op Reis (Winnaar 2018)

‘Eigenwijs op reis’ is in 2015 gestart door vrijwilligersorganisatie Handjehelpen. Het gaat hierbij om kinderen met een beperking die met het leerlingenvervoer van en naar school worden gebracht en graag zelfstandig willen leren reizen met het openbaar vervoer (OV).

De jury vond het vooral een charmant en praktisch initiatief en is er van overtuigd dat dit echt het verschil voor de kinderen kan maken. Het project sprong eruit door zijn eenvoud en dat het een hoog betrekkingsniveau kent door het werken met stagiaires. Bovendien kan het traject ook worden ingezet bij mensen zonder een jeugdzorg maatregel. 

Oudergroep Klank (Winnaar 2017)

De jury 2017 over Oudergroep Klank. “Dit mooie initiatief uit Rijswijk is een prachtig voorbeeld van cliëntparticipatie door ouders zelf. De jury hoopt dat met financiële ondersteuning van dit vrijwilligersinitiatief de zichtbaarheid in de regio wordt vergroot.” Oudergroep Klank is opgericht voor ouders, door ouders met kinderen met een beperking. Klank staat voor: Kracht, Liefde, Aandacht, Netwerk en Kennis. Vanuit de praktijk bleek dat ouders van kinderen met een beperking vaak in een sociaal isolement terechtkomen.