Trainingen en opleidingen

Het Expertisecentrum organiseert opleidingen en trainingen voor jeugdzorgwerkers en medewerkers van zorginstellingen en wijkteams. Over het werken met ouders en kinderen in de gedwongen jeugdhulp bijvoorbeeld. Of over wat het betekent om te leven met een licht verstandelijke beperking. Ons vaste opleidings- en trainingsaanbod vindt u op Jeugdzorgleert.nl. Deze opleidingen zijn voor eigen medewerkers maar ook externe zorgprofessionals.

We vertalen uw opleidingsvraag in een training op maat

Heeft u een leervraag die specifiek is? Dan ontwerpen we uiteraard een aanbod op maat. Samen met u verkennen wij uw opleidingsvraag en maken we een goed programma voor uw medewerkers. Het Expertisecentrum heeft een aantal vaste trainers die de praktijk van de jeugdhulp goed kent.

We hebben ook een online leeromgeving voor medewerkers in de jeugdzorg. Dit pakket stellen we beschikbaar via: www.jeugdzorgleertonline.nl
Het online pakket Jeugdzorg bevat een aantal (geaccrediteerde) modules. Iedere maand is er een live webinar over een actueel thema. Met een betaalde inlogcode heeft u toegang tot alle e-modules en webinars.

Het online pakket Jeugdzorg bevat een aantal (geaccrediteerde) modules zoals:

  • Juridisch Kader Jeugdbescherming
  • Beroepscode en tuchtrecht in de jeugdzorg
  • Samenwerken met jongeren met een LVB in gedwongen kader
  • Kind in de Jeugdzorg - Seksualiteit in zicht
  • Foetaal Alcohol Syndroom