Informatie voor Verwijzers

Bent u verwijzer en wilt u een kind aanmelden bij William Schrikker Gezinsvormen? Via de knop rechts komt u op het formulier om een client aan te melden voor onze pleegzorg of gezinshuiszorg. Hier kunt u snel en veilig een client aanmelden. Vervolgens neemt een van onze medewerkers van de afdeling Instroom & Bemiddeling zo snel mogelijk contact met u op.

Crisisplaatsing? Bel 088- 526 00 00

Als er sprake is van acute crisissituatie voor een kind, bel dan met

088- 526 00 00 (9.00-17.00 uur).

Vragen?

Heeft u tussentijds nog vragen? Misschien staat het antwoord op uw vraag in onderstaand overzicht van meestgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan even contact op met onze collega’s van de afdeling Instroom & Bemiddeling. U kunt tussen 9.00 – 17.00 uur bellen naar 088 – 526 00 00 of een e-mail sturen naar gezinsvormen@wsg.nu.

Aanmeld categorieën

De categorieën waar u een kind voor kunt aanmelden zijn:

  • Gezinshuiszorg
  • Pleegzorg:
    • Bestand (opvoedingsvariant, hulpverleningsvariant , partiële pleegzorg, 18+ pleegzorg)
    • Netwerk (opvoedingsvariant, hulpverleningsvariant , partiële pleegzorg, 18+ pleegzorg)
    • Crisisopvang
    • Overname

Veel gestelde vragen

Hoe meld ik een kind aan?

Alleen wettelijke verwijzers (zoals Gecertificeerde Instelling, gemeenten, (huis)arts) kunnen jeugdigen aanmelden voor pleegzorg. De jeugdige meldt u aan via Aanmelding Jeugdige.

Hoe is de procedure bij crisis?

Als er sprake is van acute crisissituatie voor een kind. Bel dan met 088- 526 00 00 (9.00-17.00 uur)

Als er met spoed een pleeggezin gezocht moet worden voor het kind, kijken we naar de mogelijkheden in ons bestand van pleegouders. Als er een passend pleeggezin beschikbaar is en het kind kan geplaatst worden, is het van belang dat de verwijzer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken de aanmelding met de benodigde documenten bij ons indient. Dit doet u via Aanmelding Jeugdige.

Als de verwijzer zelf een pleeggezin heeft gevonden om het kind op te vangen, kunnen wij op basis van de GBA-gegevens van het kind en het netwerkgezin het interne proces starten. De overige benodigde documenten voor de aanmeldingen dienen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken, bij ons via Aanmelding Jeugdige aangeleverd te worden.

Welke documenten zijn nodig voor een aanmelding?

De documenten die voor de aanmelding van een kind ingediend moeten worden zijn via Aanmelding Jeugdige te vinden.

Wat is screening door de pleegzorginstelling?

Van alle pleegouders wordt verwacht dat zij het pleegkind in zowel psychisch als fysiek opzicht een veilige leefomgeving kunnen bieden. Aspirant-pleegouders toetsen wij daarom zorgvuldig op hun geschiktheid voor het pleegouderschap. Dit heet screening. De screening van aspirant-pleegouders is gebaseerd op de wettelijke eisen (Jeugdwet), de landelijke criteria (Kwaliteitskader Voorbereiding en screening in de pleegzorg) en het aanvullend beleid van de William Schrikker Gezinsvormen.

Een verklaring van geen bezwaar (VGB) afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming is een onlosmakelijk onderdeel van en voorwaarde in de procedure van screening van aspirant-pleegouders. Aspirant-pleegouders geven toestemming voor het opvragen van de VGB via het formulier ‘Machtiging tot inwinnen van informatie door de Raad voor de Kinderbescherming’.

Wat gebeurt er na inzending van de aanmelding?

De afdeling Instroom & Bemiddeling informeert de verwijzer over de mogelijkheden bij een van onze bestandspleeggezinnen. In het geval van een netwerkplaatsing wordt het gezin gescreend, mits William Schrikker Gezinsvormen daarbij van mening is dat de verzorging en opvoeding van de jeugdige door betrokkene niet schadelijk is voor de ontwikkeling van de jeugdige.

Wat is de startdatum van het pleegoudercontract?

De startdatum van het (voorlopig) pleegoudercontract is afhankelijk van de aanmelding. Voor specifieke vragen over de startdatum van het pleegoudercontract kunt u contact opnemen met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op tel. 088 – 526 00 00.

Op welke datum wordt de pleegzorgvergoeding uitgekeerd?

De pleegzorgvergoeding wordt, na toekenning van het verleningsbesluit door de gemeente, in beginsel elke maand rond de 25e uitgekeerd.

Zijn er wachtlijsten?

Pleegzorg is maatwerk. Soms kan een jeugdige heel snel geplaatst worden en soms duurt het langer.

Voor specifieke vragen over een aanmelding kunt u contact opnemen met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op tel. 088 – 526 00 00.