Diensten Expertisecentrum

Hoe ga je als jeugdzorgwerker in gesprek over een bezoekregeling? Wat kun je doen als er sprake is van een complexe echtscheiding en een LVB? Om het methodisch handelen te ondersteunen ontwikkelt het Expertisecentrum diverse tools en methodieken voor het werken met jeugdigen en ouders met een beperking. De visie van William Schrikker en de nieuwste wetenschappelijke inzichten vormen de basis van deze producten. Alle methodieken en tools worden ontwikkeld en getoetst in nauwe samenwerking met de praktijk.

Presentaties en Workshops

Wij geven lezingen, presentaties en korte workshops binnen de jeugdzorg, maar ook ver daarbuiten. Bijvoorbeeld bij de politie, in de wijkteams, bij praktijkscholen of in de zorg. U kunt ons vragen een lezing, workshop of presentatie te geven over ons werk in de gedwongen jeugdhulp. En over het werken met ouders en kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Tools