Zorgprofessionals

Onze jeugdbescherming zorgt voor een veilige thuissituatie voor jongeren. De zorgprofessionals zorgen ervoor dat jongeren na aanraking met politie op het rechte pad blijven. We zijn een gecertificeerde instelling die in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp verzorgt. William Schrikker wil er zijn als het moet. In elke gemeente. Om kansen voor kinderen te creëren en erger te voorkomen.

Hier vindt u compacte informatie over gespecialiseerde jeugdzorg, indicatieaanvragen en verwijsindexen, over het werk dat we doen en hoe we dat doen. 

Wat onze medewerkers zeggen over hun werk bij William Schrikker

Onder de medewerkers van William Schrikker is in 2018 onderzoek gedaan naar de tevredenheid over het werk bij onze organisatie. De resulataten van dit onderzoek zijn te vinden in onze informatiebrochure over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Deze is hier te downloaden.

Resultaten Tevredenheidsonderzoek 2017:

 • 7,0 (6,7 landelijk)

  Tevredenheid medewerkers van William Schrikker

 • 89% (78% landelijk)

  Trots op mijn werk

 • 75% (56% landelijk)

  Leuke organisatie

 • 47% (53% landelijk)

  Hoge werkdruk

William Schrikker is aangesloten bij de volgende verwijsindexen: Landelijke Verwijsindex (Vir) en Regionale verwijsindexen: VIS2, Matchpoint, Zorg voor Jeugd, Multisignaal)