Onderzoek

Wat doen we?

Om de juiste zorg voor de cliënten te garanderen verrichten we op structurele basis wetenschappelijk onderzoek. Ons onderzoeksprogramma Zicht op Resultaat heeft als doel inzicht krijgen in:

1) de kwetsbare groep kinderen en ouders met beperking of meervoudige problematiek

2) uitkomsten en betekenis van onze dienstverlening

3) wat werkt het beste voor wie

 

Dit alles doen we samen met zowel interne als externe partners. Met de interne partners William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen, en De Jeugd en Gezinsbeschermers, werken we samen aan het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor het krijgen van zicht op de uitkomsten van onze dienstverlening. We analyseren gegevens over ‘outcome’ (looptijd, traject, clienttevredenheid en doelrealisatie) in relatie tot client- en hulpverleningskenmerken. 

Met externe partners zoals Universiteiten, Hogescholen en expertisecentra werken we samen aan kennisontwikkeling over de kwetsbare doelgroep en wat het beste voor wie werkt.

 

Met die kennis kunnen we betekenis aan uitkomsten geven, risico- en beschermende factoren identificeren , en meer inzicht krijgen in wat het beste werkt voor wie. Daarmee kan eerder de juiste hulp worden ingezet die beter aansluit bij de behoeften van de cliënten. Het onderzoeksprogramma draagt hiermee bij aan de verbetering van kwaliteit van dienstverlening en de onderbouwing en doorontwikkeling van werkwijzen.


Medewerkers 


Projecten

Risico en beschermende factoren  

‘Kenmerken en effecten van OTS-trajecten‘, promotie-onderzoek uitgevoerd door Tessel Sterenborg, MSc, i.s.m. Prof. Dr. Geert-Jan Stams en Dr. Inge Wissink (UvA, Forensische Orthopedagogiek) en Dr. M. van Nieuwenhuijzen (Expertisecentrum William Schrikker), looptijd 2020-2025

 ‘Weer zelf je kind opvoeden: Kenmerken van gezinnen met LVB die een succesvol OTS-traject lopen’, uitgevoerd door T. Sterenborg MSc, i.s.m. dr. M. van Nieuwenhuijzen, dr. I. Wissink (UvA), gefinancierd door ZonMw, programma Gewoon Bijzonder/call Bestaande Data, looptijd feb-okt 2020

 ‘Adverse Childhood Experiences (ACEs) van jeugdigen met LVB’, uitgevoerd door T. Sterenborg MSc, i.s.m. J. Vervoort MSc (Koraalgroep, De Hondsberg), Dr. I. Wissink (UvA), Prof. Dr. X. Moonen (UvA), Dr. M. van Nieuwenhuijzen, looptijd 2019-2020

 Tools en methodieken

‘Op weg naar Succes en Herstel; Herstelgericht werken in een jeugdreclasseringstraject’, uitgevoerd door Drs. Sanna Koet, i.s.m. Drs. R. Kea (EC WS) & werkplaats JR 2.0 regio IJmond, gefinancierd door ZonMw, programma verward gedrag, looptijd dec. 2019 - maart 2021.

 ‘Assessing Social Information Processing and Aggressive Behavior in Adolescent Boys with Mild to Borderline Intellectual Disabilities: The Use of Interactive Virtual Reality’; ontwikkelproject i.s.m. Dr. Verhulp (UU), Dr. Schuiringa (UU), Dr. Salah (UU), & Dr. Dechamps (UU), gefinancierd door UU, looptijd 2020

 ‘Vol vertrouwen Schorsen: De ontwikkeling van het Schorsingsplan voor en met jongeren met een LVB in voorlopige hechtenis: een domeinoverstijgende aanpak ter bevordering van een positief schorsingsadvies en goede re-integratie’ ontwikkelproject i.s.m. Raad voor de Kinderbescherming, Gemeenteregio Foodvalley, WSS JB&JR, JJI de Hunneberg, gefinancierd door ZonMw, programma Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag, looptijd mei 2019-apr 202

 ‘LVB Virtual Reality; Welkom in de wereld van iemand met een LVB’, pilot onderzoeksproject i.s.m. N. Drion (EC WS), SVG, RN, Leger de Heils, RvK, Halt, MEE, Middin, Politie, gefinancierd door Ministerie van Veiligheid en Justitie, looptijd 2018-2019

 Effectonderzoek interventies en methodieken

‘Procesevaluatie Houvast-W’, i.sm. Marcia Lever (EC WS), Middin, ASVZ, gefinancierd door Zorgondersteuningsfonds, looptijd 2018.

 Samenwerkingspartners

We werken met diverse universiteiten (UvA, Forensische Orthopedagogiek; Universiteit Utrecht, Ontwikkelingspsychologie; Radboud Universiteit, Pedagogische wetenschappen) en externe (onderzoeks)partners samen aan onderzoeksprojecten in de praktijk.

Publicaties

Bakker, P., Kea, R., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2019). Vol vertrouwen schorsen; de ontwikkeling van een schorsingsplan voor en met jongeren met een licht verstandelijke beperking in voorlopige hechtenis. Sozio Themanummer Leven met een verstandelijke beperking, 3, 32-34.

 Van Rest, M.M., Vriens, A., Matthys, W., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2019). Handleiding Sociale Informatie Verwerkingstest (SIVT). Amsterdam: Hogrefe.

 Van Rest, M.M., Vriens A., Matthys, W., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2020). De Sociale Informatie VerwerkingTest ‘SIVT’ biedt inzicht in individuele verschillen in sociale informatieverwerking van kinderen en adolescenten met gedragsproblemen. Kind & Adolescent, 41, 122-140.

 Van Bockstaele, B., Van der Molen, M.J., Van Nieuwenhuijzen, M., & Salemink, E. (2020). Modification of hostile interpretation bias reduces self-reported aggressive behaviour in adolescents. Journal of Experimental Child Psychology, 140, 1-8

Methodieken

Time of your Life