Onderzoek

Om de juiste zorg voor de cliënten te garanderen verrichten we op structurele basis wetenschappelijk onderzoek. De doelen van het onderzoeksprogramma zijn:
 
1) inzicht krijgen in de kwetsbare groep kinderen en ouders met complexe problematiek en/of een beperking die vanuit een niet-vrijblijvend kader hulp of steun ontvangen,en
 
2) inzicht krijgen in uitkomsten en betekenis van onze dienstverlening, en
 
3) inzicht krijgen in wat het beste voor wie werkt. Dit alles doen we samen met zowel interne als externe partners. Met de interne partners William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen, en De Jeugd en Gezinsbeschermers, werken we samen aan het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor het krijgen van zicht op de uitkomsten van onze dienstverlening. Met externe partners zoals Universiteiten, Hogescholen en expertisecentra werken we samen aan kennisontwikkeling over de kwetsbare doelgroep en wat het beste voor wie werkt. Het onderzoeksprogramma draagt hiermee bij aan de verbetering van kwaliteit van dienstverlening en de onderbouwing en doorontwikkeling van werkwijzen.

Methodieken

Time of your Life