Zorgprofessionals

Onze jeugdbescherming zorgt voor een veilige thuissituatie voor jongeren. De zorgprofessionals zorgen ervoor dat jongeren na aanraking met politie op het rechte pad blijven. We zijn een gecertificeerde instelling die  in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp verzorgt. William Schrikker wil er zijn als het moet. In elke gemeente. Om kansen voor kinderen te creëren en erger te voorkomen.

Hier vindt u compacte informatie over gespecialiseerde jeugdzorg, indicatieaanvragen en verwijsindexen, over het werk dat we doen en hoe we dat doen. 

Initiatiefprijs 2020

Initiatiefprijs 2020

De William Schrikker Initiatiefprijs is uitgesteld naar 2021. Helaas kunnen we door de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid de Initiatiefprijs niet door laten gaan. Volgend jaar zal deze editie opnieuw uitgeschreven worden. Alle inzendingen van dit jaar kunnen zich opnieuw inschrijven.

Initiatiefprijs 2020

Wat onze medewerkers zeggen over hun werk bij William Schrikker

Onder de medewerkers van William Schrikker is in 2018 onderzoek gedaan naar de tevredenheid over het werk bij onze organisatie. De resulataten van dit onderzoek zijn te vinden in onze informatiebrochure over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Deze is hier te downloaden.

Resultaten Tevredenheidsonderzoek 2017:

 • 7,0 (6,7 landelijk)

  Tevredenheid medewerkers van William Schrikker

 • 89% (78% landelijk)

  Trots op mijn werk

 • 75% (56% landelijk)

  Leuke organisatie

 • 47% (53% landelijk)

  Hoge werkdruk

William Schrikker is aangesloten bij de volgende verwijsindexen: Landelijke Verwijsindex (Vir) en Regionale verwijsindexen: VIS2, Matchpoint, Zorg voor Jeugd, Multisignaal)