Opvoedondersteuning

Het actief bijdragen aan een veilige opvoeding en een kansrijke start voor jongeren, doen wij het liefst in de thuissituatie. Hoe vroegtijdiger wij betrokken worden bij opvoedproblemen in gezinnen met LVB-problematiek, hoe kortdurender onze hulpverlening.

Onderstaand vindt u een overzicht van onze diensten. In de loop van 2021 starten wij met het aanbieden van Houvast.

Onze expertise

Onze professionals zijn al bijna 80 jaar experts op het vlak van veilig opvoeden wanneer sprake is van een licht verstandelijke beperking in het gezin. Ze zijn hoog opgeleid en SKJ geregistreerd. Dankzij de hechte samenwerking met het expertisecentrum van Partners voor Jeugd worden zij continue gevoed door de nieuwste inzichten binnen hun expertisegebied. Het expertisecentrum stelt haar kennis beschikbaar voor de ‘LVB’ praktijk en laat zich voeden door deze praktijk. Op deze wijze dragen wij er zorg voor ook de komende 80 jaar de meest deskundige partner bij LVB-opvoedproblematiek te zijn.