Visie op de toekomst

Er zijn als het moet voor de gemeenten

Wij willen en kunnen u ondersteunen in uw belangrijke nieuwe taak: hulp garanderen voor kwetsbare kinderen van 0 tot 23 jaar met een beperking, die opgroeien bij (een van hun) ouders, bij wie opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan.

Lokale hulp met landelijk kennisnetwerk

Dat doen we door onze contacten met de wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Door maatwerk te leveren, door inzet van lokale professionals met een landelijk kennisnetwerk. We zetten in op een goede werkrelatie met gemeenten, reguliere jeugdzorg en andere partners om gezamenlijk het fundament voor verantwoorde en passende zorg te bieden voor een bijzondere doelgroep.

We staan voor iedereen klaar

Wij zijn zichtbaar en bereikbaar voor ouders, andere hulpverleners en gemeenten. Wij bieden hulp voor onze doelgroep voor, tijdens en na de kinderbeschermingsmaatregel. We bieden kennis, deskundigheidsbevordering, consultatie en advies.