Ik ben pleegouder (geworden)

U heeft zich bij onze organisatie aangemeld als aspirant pleegouder. U bent gescreend (er is gekeken of u pleegkinderen een veilig thuis kunt bieden en voor een gezond pedagogisch klimaat kunt zorgen) en als het bestandspleegzorg betreft, dan heeft u de modules voor aspirant pleegouders met goed gevolg doorlopen. Het kan zijn dat u een bekende bent van het pleegkind dat geplaatst wordt, in dat geval wordt gesproken van een netwerkplaatsing. Als u geen directe relatie heeft met het pleegkind, dan wordt er gesproken van bestandsplaatsing.

Na de matching, waarin gekeken wordt naar een goede aansluiting van de opvoedingsvraag van het pleegkind en het opvoedingsaanbod van pleegouders, kan overgegaan worden tot plaatsing van een pleegkind in uw pleeggezin.

Wat gebeurt er na de plaatsing?