Financiële informatie

Pleegvergoeding

Pleegvergoeding met ingang van 1 januari 2019 vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

 Leeftijd Vergoeding per dag   Maximale vergoeding maand  
 0-8 jaar  € 18,43  € 561,-
 9-11  € 18,68  € 568,-
 12-15                € 20,34  € 619,-                
 16-17  € 22,46  € 683,-
 18+  € 22,69  € 690,-

 

Toeslagen

Toeslagen voor crisis, groot pleeggezin en handicap bedragen per dag:

Toeslag crisis *)        € 3,68
Toeslag groot pleeggezin    € 3,68
Maximale toeslag handicap **)    € 3,68

*) maximaal 28 dagen, automatisch bij crisiscontract
**) De toeslag handicap krijgt u in de volgende situaties:

1: Speciale vrijetijdsbesteding 
2: Aangepast spelmateriaal 
3: Bewassing Slijtage kleding en/of materiaal afwijkend van slijtage bij normaal gebruik
4: Luiers (als het kind ouder is dan 4 jaar; het gaat om het deel van de kosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed)
5: Bijzondere en noodzakelijke zorg waarvoor pleegouder aantoonbaar en voor langere tijd (één maand of langer) extra kosten maakt die niet door derden (kunnen) worden vergoed. 

Voor 1 tot en met 4 geldt per situatie een toeslag van € 0,74 per verzorgingsdag. Voor situatie 5 geldt een maximum van € 3,68 per verzorgingsdag. 

Wat vergoedt de overheid?