Pleegouderraad (POR)

De Pleegouderraad is dė belangbehartiger voor alle pleegouders van William Schrikker Gezinsvormen. Als mede-pleegouder weten we hoe moeilijk het soms is als pleegouder. Daarom staan we voor jouw klaar om jou te helpen met uw vragen.

Heeft u een simpele vraag of een complexe kwestie, neem contact met ons op! U kan bellen of mailen of onze vertrouwenspersoon benaderen.

Bericht PleegOuderRaad aan pleegouders over coronavirus

Als PleegouderRaad willen we in deze bijzondere en hectische tijd een woord van dank uitspreken richting jullie als pleegouders en jullie gezin.

Bedankt dat jullie, naast ‘gewoon’ pleegouder, ook juf en meester, speelkameraad en vertrouwenspersoon zijn voor uw pleegkind. Naast de hectiek rondom de Corona kunnen wij als PleegouderRaad ook de andere kant van de medaille zien:

  • Minder haast
  • Meer tijd voor spelletjes
  • Meer persoonlijke aandacht
  • Minder te hoeven schakelen
  • Meer gezelligheid samen

Kortom veel intensiever contact met elkaar.

Waarschijnlijk zullen er momenten zijn dat niet alles soepel en harmonieus verloopt. Wij begrijpen dat het dan fijn kan zijn om iemand te bellen. Zowel wij als onze vertrouwenspersoon staan graag voor u klaar. Hieronder vindt u de diverse gegevens.

Rest ons als pleegouder jullie sterkte te wensen. Blijf gezond, waar kan ondersteun elkaar en pak op tijd uw rust.

Vriendelijke groet,

De PleegouderRaad
Angelique, Miriam, Henny, Ruud, Naomi, Yolanda, Fred, Bram en Fulco

Vergaderingen Pleegouderraad

De Pleegouderraad vergadert iedere maand op een maandagavond. De vergadering start om 18:00 uur met een gezamenlijke kleine maaltijd. Daarna is er een van tevoren vastgestelde agenda. Vaak schuift om 19:00 uur de directeur William Schrikker Gezinsvormen aan en regelmatig komen er gasten, zowel vanuit de organisatie als extern. Uiterlijk 21:00 uur sluiten we de vergadering af. Pleegouders van William Schrikker die uitgenodigd worden door de POR krijgen naast de maaltijd ook reiskosten vergoed.

Het POR-jaarverslag

Binnenkort volgt hier het meest recente jaarverslag.

Vertrouwenspersoon WSGV

De WSGV heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon ingesteld, mocht u die willen spreken, mail/bel met Maud Verhoofstad: 06-29343135 of contact@vertrouwenspersoon-wsp.nl

Meer informatie over de vertrouwenspersoon, klik hier.