Pleegouderraad (POR)

De Pleegouderraad is dė belangbehartiger voor alle pleegouders van William Schrikker Gezinsvormen. Als mede-pleegouder weten we hoe moeilijk het soms is als pleegouder. Daarom staan we voor jouw klaar om jou te helpen met je vragen.

Heb je een simpele vraag of een complexe kwestie, neem contact met ons op! Je kan bellen of mailen of onze vertrouwenspersoon benaderen.

Vergaderingen Pleegouderraad

De Pleegouderraad vergadert iedere maand op een maandagavond. De vergadering start om 18:00 uur met een gezamenlijke kleine maaltijd. Daarna is er een van tevoren vastgestelde agenda. Vaak schuift om 19:00 uur de directeur William Schrikker Gezinsvormen aan en regelmatig komen er gasten, zowel vanuit de organisatie als extern. Uiterlijk 21:00 uur sluiten we de vergadering af. Pleegouders van William Schrikker die uitgenodigd worden door de POR krijgen naast de maaltijd ook reiskosten vergoed.

Het POR-jaarverslag

Binnenkort volgt hier het meest recente jaarverslag.

Vertrouwenspersoon WSGV

De WSGV heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon ingesteld, mocht u die willen spreken, mail/bel met Maud Verhoofstad: 06-29343135 of contact@vertrouwenspersoon-wsp.nl

Meer informatie over de vertrouwenspersoon, klik hier.