Klachten

In de Jeugdwet is vastgelegd dat pleegouders de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij een klachtencommissie over gedragingen van de pleegzorgaanbieder of gecertificeerde instelling of medewerkers. Lees hier alles over de procedure en hoe u een klacht kunt indienen.