Trainingsaanbod voor pleegouders

William Schrikker Gezinsvormen biedt deskundigheidsbevordering voor pleegouders. Aspirant pleegouders volgen modules om pleegouder te worden (na de screening). Daarnaast bieden wij de volgende trainingen aan:

  • LVB-training
  • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

De trainingen worden regionaal georganiseerd. Pleegouders krijgen per regio een uitnodiging voor de trainingen. Per training kunnen 12 deelnemers meedoen.

Deskundigheidsbevordering voor pleegouders is een van de speerpunten van het Actieplan Pleegzorg. Wij zijn bezig met de verdere ontwikkeling van het aanbod aan pleegouders, informatie hierover delen wij via onze nieuwsbrief voor pleegouders en de website.

LVB training

Licht verstandelijk beperkt en opgroeien bij pleegouders: Een dubbele uitdaging, voor allebei!

Het opvoeden van een kind met een licht verstandelijke beperking is speciaal opvoeden. Voor ouders met een licht verstandelijke beperking is het opvoeden van een kind vaak niet makkelijk. Pleeggezinnen bieden voor deze groep een alternatief, als thuis voor wonen niet langer kan. Voor pleegouders vraagt dit inzicht en vormt uitdaging om een kind met een licht verstandelijke beperking de opvoeding en ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Daarnaast ligt er een vraag, aan pleegouders, naar kennis en begrip van de licht verstandelijke beperking van hun ouders. Dus, een dubbele uitdaging!

De training staat stil bij een update van kennis, wat een licht verstandelijke beperking betekent, ervaringen uitwisselen, communiceren en opvoedvaardigheden, wat is de plek van de ouder in het leven van het kind. Deze training wordt in drie delen aangeboden.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Pleegkinderen hebben heel wat meegemaakt in hun leven, sommige ervaringen blijven een leven lang van invloed. Wat is de invloed en het effect van trauma op kinderen en wat kun je als pleegouders wel en niet doen om het gedrag te begrijpen en te hanteren? De training ‘’Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’’ geeft u als pleegouder handvatten om hiermee om te gaan.