Ik ben pleegouder (geworden)

Je hebt je aangemeld bij onze organisatie aangemeld als aspirant pleegouder. Je bent gescreend (er is gekeken of je pleegkinderen een veilig thuis kunt bieden en voor een gezond pedagogisch klimaat kunt zorgen) en als het bestandspleegzorg betreft, dan heb je de modules voor aspirant pleegouders goed doorlopen. Het kan zijn dat je een bekende bent van het pleegkind dat geplaatst wordt, in dat geval wordt gesproken van een netwerkplaatsing. Als je geen directe relatie hebt met het pleegkind, dan spreken we van een bestandsplaatsing.

Na de matching, waarin gekeken wordt naar een goede aansluiting van de opvoedingsvraag van het pleegkind en het opvoedingsaanbod van pleegouders, kunnen we overgegaan worden tot plaatsing van een pleegkind in uw pleeggezin.

Wat gebeurt er na de plaatsing?