Ik ben pleegouder

Als WSGV ondersteunen we u zo goed mogelijk in het pleegouderschap. Uw pleegzorgwerker is uw belangrijkste contactpersoon en daarnaast kunt u met vragen terecht bij onze vertrouwenspersoon en onze Pleegouderraad. Onderstaand stellen we hen aan u voor. Verder vind u hier informatie over praktische zaken en trainingen. Op de website van Pleegzorg Nederland kunt u ook de bibliotheek vinden met heel veel nuttige informatie over pleegzorg.

Wat gebeurt er na de plaatsing?

Wanneer een pleegkind bij u in het pleeggezin is geplaatst zijn er drie belangrijke zaken die worden geregeld. Klik onderstaand om hier meer over te lezen. Daarnaast vindt u hier meer informatie over de samenwerking met de jeugdzorgwerker, wanneer uw pleegkind bij u is geplaatst als gevolg van een juridische maatregel.

Vertrouwenspersoon​

William Schrikker Gezinsvormen heeft samen met de Pleegouderraad een onafhankelijke vertrouwenspersoon ingesteld speciaal voor de pleegouders van WSGV. Zij biedt een luisterend oor als pleegouders het gevoel hebben niet gehoord te worden door de professionals.

Pleegouderraad

De belangenbehartiging van pleegouders is bij William Schrikker gezinsvormen geregeld via de Pleegouderraad (POR). De POR is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit pleegouders van William Schrikker Gezinsvormen.

De POR vergadert en overlegt met de onze directie over zaken die van belang zijn voor pleegouders. De uitgangspunten zijn geregeld in de Wet op de Jeugdzorg en in het reglement van de POR. Overleg tussen POR en directie vindt ongeveer zes maal per jaar (eens per twee maanden) plaats. Op deze pagina stelt de POR zich aan u voor.

Trainingen en cursussen

Kinderen of jongeren die in een pleeggezin wonen hebben al veel meegemaakt. Daardoor is de opvoeding soms best een uitdaging. Daar willen we u in ondersteunen. Op de site kansrijkopvoeden.nl vindt u al de trainingen die we organiseren voor pleegouders die bij ons aangesloten zijn.

Onze trainingen gaan over onderwerpen waar veel van onze pleegouders mee te maken krijgen. Ze leren u hoe u met lastige situaties om kunt gaan en geven u handige tips. De trainingen en bijeenkomsten worden overal in Nederland georganiseerd. Ook via Pleegzorg.nl kunt u kiezen uit een breed aanbod.

Financiële informatie en declaraties

U heeft recht op een aantal vergoedingen als pleegouder. Zo heeft u recht op een pleegvergoeding en komt u misschien in aanmerking voor bepaalde toeslagen. Maar ook kunt u bepaalde kosten declareren bij William Schrikker Gezinsvormen. Een overzicht van de vergoedingen waar u recht op heeft vindt u hier. Daar vindt u ook de links naar de verschillende declaratieformulieren.

Niet tevreden?

Wij willen graag goed met iedereen samenwerken. Met de ouders, de kinderen en iedereen die belangrijk is voor het gezin. Toch kan het gebeuren dat de samenwerking niet altijd goed gaat. U kan het niet eens zijn wat nu het beste is om te doen. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?