Ik ben pleegouder

Je hebt je aangemeld bij onze organisatie voor pleegouderschap. Je bent inmiddels gescreend, er is gekeken of je pleegkinderen een veilig thuis kunt bieden en voor een gezond pedagogisch klimaat kunt zorgen. En als het bestandspleegzorg betreft, dan heb je de modules voor aspirant pleegouders goed doorlopen. Het kan zijn dat je een bekende bent van het pleegkind dat geplaatst wordt, in dat geval wordt gesproken van netwerkpleegzorg. Als je geen directe relatie hebt met het pleegkind, dan spreken we van bestandspleegzorg.

Na de matching, waarin gekeken wordt naar een goede aansluiting van de opvoedingsvraag van het pleegkind en het opvoedaanbod van pleegouders, kunnen we overgegaan tot plaatsing van een pleegkind.

In het overzicht hieronder kun je precies zien wat William Schrikker Gezinsvormen allemaal heeft gedaan in 2018 met leuke feitjes en weetjes. Klik op de afbeelding voor de pdf:

Wat gebeurt er na de plaatsing?

Klachtenregeling voor pleegouders

Wij willen graag goed met iedereen samenwerken. Met de ouders, de kinderen en iedereen die belangrijk is voor het gezin. Toch kan het gebeuren dat de samenwerking niet altijd goed gaat. U kan het niet eens zijn wat nu het beste is om te doen. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een beslissing van een pleegzorgwerker? 

  • Praat met de pleegzorgwerker. Vertel wat u dwars zit en ook waarom. Vraag om meer uitleg of informatie. Met elkaar in gesprek blijven is belangrijk.
  • Als praten met uw pleegzorgwerker niet goed gaat, dan kan soms de leidinggevende (gebiedsmanager) helpen met een gesprek. (Dit noemen we een bemiddelingsgesprek) 
  • U kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie van William Schrikker.

In de Klachtencommissie zitten allemaal mensen die veel van jeugdhulp weten, maar niet bij William Schrikker werken. Ze zijn onafhankelijk. 

U kunt een brief sturen naar: 
William Schrikker
T.a.v. Klachtencommissie
Antwoordnummer 674
1100 VE Amsterdam

Of bellen naar: 
Telefoonnummer: 088-5261438

Of mailen naar: 
Emailadres: klachten@wsg.nu 

Vertrouwenspersoon WSGV

William Schrikker Gezinsvormen heeft samen met de Pleegouderraad een onafhankelijke vertrouwenspersoon ingesteld speciaal voor de pleegouders van WSGV. Zij biedt een luisterend oor als pleegouders het gevoel hebben met de professionals niet verder te komen, als zij zich onvoldoende gehoord voelen.

De vertrouwenspersoon geeft advies of goede raad vanuit eigen (pleegouder)ervaring en expertise. Ook kan zij helpen bij het verwoorden, indienen en bespreken van klachten. Alles wat een pleegouder aan de vertrouwenspersoon vertelt is strikt vertrouwelijk. Doordat WSGV een eigen onafhankelijke vertrouwenspersoon heeft voor onze pleegouders kunnen wij eerder knelpunten signaleren en samen met onze Pleegouderraad pleegouders beter ondersteunen. De informatie over de Vertrouwenspersoon WSGV is hier te downloaden.

Daarnaast bestaat voor pleegouders de mogelijkheid om advies te vragen of zich te laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon van het AKJ. Ook deze vertrouwenspersoon behandelt de informatie vertrouwelijk en is onafhankelijk.