Gezinshuisouder worden bij William Schrikker

Past jeugdzorg u als een warme jas en u zet zich graag in om kinderen een veilige en stimulerende woonomgeving te bieden? Sta je stevig in het leven, heb je aantoonbare pedagogische of zorginhoudelijke ervaring met jeugdigen met een verstandelijke beperking en ben je bereid een kind of meerdere kinderen met een beperking een thuis te bieden? Dan is het interessant om met ons in contact te komen.

Iets voor u?

Als gezinshuisouder van een kind met een beperking moet u stevig in uw schoenen staan. U bent in staat om structuur aan te brengen en kan u zich verplaatsen in de belevingswereld van jongeren met een beperking. Daarnaast bent u sociaal en communicatief vaardig in het onderhouden van contacten met biologische ouders, familie, scholen en andere instanties. Dat vraagt de nodige flexibiliteit, relativeringsvermogen en stressbestendigheid. Daarom staan wij klaar om u te ondersteunen en van advies te voorzien. Wat wij vragen: 

 • Een (van de) gezinshuisouders heeft minimaal een MBO-diploma niveau 4, op Sociaal Pedagogisch of Zorginhoudelijk gebied.
 • Affiniteit met de doelgroep LVB, of bereid dit te leren via onze leermodules
 • Relevante levenservaring en aantoonbare pedagogische of zorginhoudelijke ervaring met jeugdigen met een verstandelijke beperking (bijvoorbeeld als pleegouder)
 • Kennis van -  en inzicht in - de relevante hulpverleningsmethodieken.
 • Kennis van de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving, inclusief indicatiestelling.
 • In staat de identiteit van de jeugdigen te respecteren ten aanzien van hun cultuur en (geloofs)overtuiging.
 • Goed in staat om schriftelijk te rapporteren en waargenomen gedrag en ontwikkelingen te beschrijven.
 • Wanneer u wilt starten als gezinshuisouders leert onze ervaring dat dit goed kan in de leeftijd tussen 25 en 55 jaar

Franchiseformule

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) werkt als zorgaanbieder onder andere samen met Gezinshuis.com. Gezinshuisouders werken met ons samen binnen een franchisemodel. Dit betekent dat u zelfstandig ondernemer bent en daarbij het voordeel geniet van de professionele ondersteuning van zowel Gezinshuis.com als van ons.

De procedure

(Aspirant) gezinshuisouders die met ons willen samenwerken, doorlopen daarom eerst een kennismaking en assessment bij Gezinshuis.com. Gezinshuizen dienen binnen (een afgesproken en inzichtelijke) periode te voldoen aan de ‘kwaliteitscriteria gezinshuizen’, en in de samenwerking met WSGV aan onze criteria. Hierbij worden gezinshuisouders ondersteund door ons en door de collega’s van Gezinshuis.com.

In de taakverdeling in de ‘driehoek’ van samenwerking, zijn de verantwoordelijkheden op hoofdlijnen als volgt verdeeld;

Gezinshuisouders :

 • zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse thuissituatie, de opvoeding, begeleiding en het verblijf;
 • creëren een veilig sfeervol en huiselijk klimaat in de eigen woning, zodat cliënten zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en kunnen leren en ontwikkelen;
 • zijn onderdeel van de samenwerking met de behandelcoördinator en alle betrokkenen rondom de cliënt. Hierbij kun je denken aan het opstellen van plannen en de zorg voor regelmatige evaluaties en de verantwoording hiervan. De stem van de cliënt is in dit geheel essentieel;
 • zijn verantwoordelijk voor een juiste financiële huishouding en het dragen van de kosten, direct gekoppeld aan het verblijf;
 • zijn verantwoordelijk voor het blijven leren, ontwikkelen en voldoen aan de kwaliteitscriteria.

William Schrikker Gezinsvormen is verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit van de gezinshuiszorg;
 • de beschikbaarheid van de software, kwaliteit en opslag van de individuele hulpverleningsplannen;
 • deskundige professionals die u ondersteunen en samen met de gezinshuisouders het multidisciplinaire team vormen;
 • een daggeldvergoeding per cliënt, per etmaal, wat het ondernemen mogelijk maakt;
 • het onderhouden van de contacten met gemeenten en zorgverzekeraars, ten gunste van het kunnen verzilveren van de indicaties, in het kader van de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet.

Gezinshuis.com verzorgt;

 • screening en assessment van gezinshuisouders;
 • ondersteuning in het ondernemen en organiseren van de gezinshuiszorg;
 • ondersteuning bij het voldoen aan de kwaliteit – en veiligheidseisen;
 • contact en uitwisseling met (mentor) gezinshuisouders in uw buurt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renda Zwiers, coördinator gezinshuiszorg, via rzwiers@wsgv.nl en u kunt zich verder oriënteren op de website van gezinshuis.com www.gezinshuis.com