Overzicht vergoedingen en toeslagen 2020

Als pleegouder van William Schrikker heeft u recht op pleegvergoeding en in bepaalde gevallen op toeslagen en vergoeding van bijzondere kosten.
In deze tekst leest u de regeling voor vergoedingen en toeslagen die per 1 januari 2020 geldt.

Pleegvergoeding

De pleegvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bedragen zijn gekoppeld aan de leeftijd van het pleegkind. Dit zijn de bedragen bij de pleegvergoeding:

 Leeftijd Vergoeding per dag   Maximale vergoeding maand  
 0-8 jaar  € 18,89  € 575,-
 9-11  € 19,15  € 582,-
 12-15                € 20,85  € 634,-                
 16-17  € 23,02  € 700,-
 18+  € 23,26  € 707,-

 

Toeslagen

In bepaalde gezinssituaties heeft u recht op een toeslag (€ 3,77 per verzorgingsdag/per kind). Het gaat dan om:

  • Toeslag voor crisisopvang (automatisch);
  • Toeslag groot pleeggezin (> 2 pleegkinderen) (automatisch);
  • Verhoging wegens beperking van het pleegkind (voorwaarden*).

*) De uitgebreide regeling met voorwaarden staat op onze website. De volledige voorwaarden voor vergoedingen en toeslagen zijn hier te downloaden in PDF-vorm. Raadpleeg uw pleegzorgwerker om te bekijken welke bijzondere kosten u mag declareren bij William Schrikker Gezinsvormen.

Declarabele Bijzondere kosten

William Schrikker Gezinsvormen heeft bepaalde bijzondere kosten vastgesteld die pleegouders kunnen declareren. Het maximale vergoedingsbedrag is € 680,- per jaar (bij voltijdse plaatsing met maatregel en/of bij pleegoudervoogdij). Als er sprake is van een plaatsing op vrijwillige basis, dan hebben pleegouders geen recht op vergoeding van bijzondere kosten. Ook kan het zijn dat in uw gemeente de declaraties ingediend moeten worden bij een gezamenlijk loket. Raadpleeg uw pleegzorgwerker of dit voor u van toepassing is.

De uitgebreide regelingen met de voorwaarden voor de toeslag handicap/beperking en de bijzondere kosten kunt u terugvinden op onze website. Bij vragen over de financiële regelingen voor uw pleegkind kun je terecht bij uw pleegzorgwerker.

In het kort een overzicht welke bijzondere kosten voor vergoeding in aanmerking komen*:

Kosten voor:

William Schrikker vergoedt:

Vervoer Aanschaf bromfiets/fiets:
- per 2 jaar: € 200,-
Pleegkind naar ouders/broertjes/zusjes brengen:
- OV-kosten
- Of € 0,19 per gereden kilometer
Onderwijskosten
Basisschool
Basisschoolkosten:
- Max. € 115,- per jaar (ouderbijdrage, schoolreisje)
Onderwijskosten
Middelbare school 
Middelbare schoolkosten:
- Max.€ 264,- per jaar (ouderbijdrage)
- Reiskosten school OV (€ 25,- eigen bijdrage per maand)
- Schoolreisje, excursies, werkweken € 175,- per jaar
- Laptop of tablet, eenmalig € 454,-
Onderwijskosten
Beroepsonderwijs 
Beroepsonderwijs:
- Kosten regulier en niet-regulier onderwijs worden onder voorwaarden geheel/gedeeltelijk vergoed
- Kosten voor materialen en producten voorgeschreven door de school (bijv. laskap, speciale schoenen/kleding of gereedschappen
- per 2 jaar max. € 454,-).
- Verplichte boeken op boekenlijst school
- Laptop, eenmalig € 454,-
 Onderwijskosten overig - School of beroepskeuzeonderzoek v.a. 12 jaar, 1 keer max. € 250,-
Zorgkosten

- Noodzakelijke kosten niet vergoed uit de aanvullende zorgverzekering of andere voorziening.
- Kosten bril (1 keer per 2 jaar – montuur € 90,- /glazen of lenzen € 140,-)
Wanneer het medisch noodzakelijk is dat een nieuwe bril gemaakt moet worden, dan vergoeden we de kosten ook.

Overige kosten - Leges voor een (nieuwe) ID-kaart of paspoort
- In bijzondere gevallen een tegemoetkoming in de uitvaartkosten bij overlijden van een pleegkind
-Pleegouders kunnen een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor juridische hulp (familierechtzaken) in geval van conflicten vanwege de plaatsing van het pleegkind, tot € 60,- per jaar per pleeggezin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overzicht vergoedingen en toeslagen 2020 is ook in PDF-vorm te raadplegen, download deze via deze link.

Uitbetaaldata 2020

24 Januari 2020 Vrijdag
25 Februari 2020 Dinsdag
25 Maart 2020 Woensdag
24 April 2020 Vrijdag
25 Mei 2020 Maandag
25 Juni 2020 Donderdag 
24 Juli 2020 Vrijdag
25 Augustus 2020 ​Dinsdag
25 September 2020   Vrijdag
23 Oktober 2020 Vrijdag
25 November 2020 Woensdag
18 December 2020 ​Vrijdag