Overzicht vergoedingen en toeslagen 2021

Als pleegouder van William Schrikker heeft u recht op pleegvergoeding en in bepaalde gevallen op toeslagen en vergoeding van bijzondere kosten.
In deze tekst leest u de regeling voor vergoedingen en toeslagen die per 1 januari 2021 geldt.

Pleegvergoeding

De pleegvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bedragen zijn gekoppeld aan de leeftijd van het pleegkind. Dit zijn de bedragen bij de pleegvergoeding:

 Leeftijd Vergoeding per dag   Maximale vergoeding maand  
 0-8 jaar  € 19,23  € 585,-
 9-11  € 19,49  € 593,-
 12-15                € 21,22  € 645,-                
 16-17  € 23,43  € 713,-
 18+  € 23,68  € 720,-

 

Toeslagen

In bepaalde gezinssituaties heeft u recht op een toeslag (€ 3,84 per verzorgingsdag/per kind). Het gaat dan om:

  • Toeslag voor crisisopvang (automatisch);
  • Toeslag groot pleeggezin (> 2 pleegkinderen) (automatisch);
  • Verhoging wegens beperking van het pleegkind (voorwaarden*).

*) De uitgebreide regeling met voorwaarden staat op onze website. De volledige voorwaarden voor vergoedingen en toeslagen zijn hier te downloaden in PDF-vorm. Raadpleeg uw pleegzorgwerker om te bekijken welke bijzondere kosten u mag declareren bij William Schrikker Gezinsvormen.

Declarabele Bijzondere kosten

William Schrikker Gezinsvormen heeft bepaalde bijzondere kosten vastgesteld die pleegouders kunnen declareren. Het maximale vergoedingsbedrag is € 680,- per jaar. Deze regeling geldt alleen voor:

  • Voltijd geplaatste pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel,
  • Bij pleegoudervoogdij,
  • Pleegkinderen onder de 18 jaar.

Raadpleeg eerst uw pleegzorgwerker en de volledige regeling (via deze link) om te kijken of u uw bijzondere kosten bij ons kan declareren. Dit kan namelijk per gemeente verschillen. De uitgebreide regelingen en de voorwaarden voor de declaraties van bijzondere kosten zij te download via deze link. Bij vragen over de financiële regelingen voor uw pleegkind kun je terecht bij uw pleegzorgwerker.

In het kort een overzicht welke bijzondere kosten voor vergoeding in aanmerking komen:

Kosten voor:

William Schrikker vergoedt:

Vervoer Aanschaf bromfiets/fiets:
- per 2 jaar: € 200,-
Pleegkind naar ouders/broertjes/zusjes brengen:
- OV-kosten
- Of € 0,19 per gereden kilometer
Onderwijskosten
Basisschool
Basisschoolkosten:
- Max. € 115,- per jaar (ouderbijdrage, schoolreisje)
Onderwijskosten
Middelbare school 
Middelbare schoolkosten:
- Max.€ 264,- per jaar (ouderbijdrage)
- Reiskosten school OV (€ 25,- eigen bijdrage per maand)
- Schoolreisje, excursies, werkweken € 175,- per jaar
- Laptop of tablet, eenmalig € 454,-
Onderwijskosten
Beroepsonderwijs 
Beroepsonderwijs:
- Kosten regulier en niet-regulier onderwijs worden onder voorwaarden geheel/gedeeltelijk vergoed
- Kosten voor materialen en producten voorgeschreven door de school (bijv. laskap, speciale schoenen/kleding of gereedschappen
- Per 2 jaar max. € 454,-).
- Verplichte boeken op boekenlijst school
- Laptop, eenmalig € 454,-
 Onderwijskosten overig - School of beroepskeuzeonderzoek v.a. 12 jaar, 1 keer max. € 250,-
Zorgkosten

- Noodzakelijke kosten niet vergoed uit de aanvullende zorgverzekering of andere voorziening.
- Kosten bril (1 keer per 2 jaar – montuur € 90,- /glazen of lenzen € 140,-)
Wanneer het medisch noodzakelijk is dat een nieuwe bril gemaakt moet worden, dan vergoeden we de kosten ook.

Overige kosten

- Leges voor een (nieuwe) ID-kaart of paspoort
- Pasfoto's voor ID-kaart of Paspoort
- In bijzondere gevallen een tegemoetkoming in de uitvaartkosten bij overlijden van een pleegkind
- Pleegouders kunnen een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor juridische hulp (familierechtzaken) in geval van conflicten vanwege de plaatsing van het pleegkind, tot € 60,- per jaar per pleeggezin.
- Kosten voor uittreksel uit geboorteregister en/of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uitbetaaldata 2021

25 Januari 2021 Maandag
25 Februari 2021 Donderdag
25 Maart 2021 Donderdag
23 April 2021 Vrijdag
25 Mei 2021 Dinsdag
25 Juni 2021 vrijdag
23 Juli 2021 Vrijdag
25 Augustus 2021 Woensdag
24 September 2021 Vrijdag
25 Oktober 2021 Maandag
25 November 2021 Donderdag
20 December 2021 ​Maandag