Overzicht vergoedingen en toeslagen 2019

Als pleegouder van de WSP heeft u recht op pleegvergoeding en in bepaalde gevallen op toeslagen en vergoeding van bijzondere kosten.
In deze tekst leest u de regeling voor vergoedingen en toeslagen die per 1 januari 2019 geldt.

Pleegvergoeding

De pleegvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bedragen zijn gekoppeld aan de leeftijd van het pleegkind. Dit zijn de bedragen bij de pleegvergoeding:

 Leeftijd Vergoeding per dag   Maximale vergoeding maand  
 0-8 jaar  € 18,43  € 561,-
 9-11  € 18,68  € 568,-
 12-15                € 20,34  € 619,-                
 16-17  € 22,46  € 683,-
 18+  € 22,69  € 690,-

 

Toeslagen

Toeslagen
In bepaalde gezinssituaties heeft u recht op een toeslag (€ 3,68 per verzorgingsdag/per kind). Het gaat dan om:

  • Toeslag voor crisisopvang (automatisch);
  • Toeslag groot pleeggezin (> 2 pleegkinderen) (automatisch);
  • Verhoging wegens beperking van het pleegkind (voorwaarden*).

*) De uitgebreide regeling met voorwaarden staat op onze website. De volledige voorwaarden voor vergoedingen en toeslagen zijn hier te downloaden in PDF-vorm. Raadpleeg uw pleegzorgwerker om te bekijken welke bijzondere kosten u mag declareren bij William Schrikker Pleegzorg.

Declarabele Bijzondere kosten

William Schrikker Pleegzorg heeft bepaalde bijzondere kosten vastgesteld die pleegouders kunnen declareren. Het maximale vergoedingsbedrag is € 680,- per jaar (bij voltijdse plaatsing met maatregel en/of bij pleegoudervoogdij). Als er sprake is van een plaatsing op vrijwillige basis, dan hebben pleegouders geen recht op vergoeding van bijzondere kosten.

De uitgebreide regelingen met de voorwaarden voor de toeslag handicap/beperking en de bijzondere kosten kunt u terugvinden op onze website. Bij vragen over de financiële regelingen voor jouw pleegkind kun je terecht bij uw pleegzorgwerker.

In het kort een overzicht welke bijzondere kosten voor vergoeding in aanmerking komen*:

Kosten voor:

WSP vergoedt:

Vervoer Aanschaf bromfiets/fiets (1x3 jaar):
- 4 t/m 11 jaar max. € 150,-
- 12 t/m 17 jaar max € 250,-
Pleegkind naar ouders/broertjes/zusjes brengen:
- OV-kosten
- Of € 0,19 per gereden kilometer
Onderwijskosten
Basisschool
Basisschoolkosten:
- Max. € 115,- per jaar (ouderbijdrage, schoolreisje)
Onderwijskosten
Middelbare school 
Middelbare schoolkosten:
- Max.€ 264,- per jaar (ouderbijdrage)
- Reiskosten school OV (€ 25,- eigen bijdrage per maand)
- Schoolreisje, excursies, werkweken € 175,- per jaar
- Laptop of tablet, eenmalig € 454,-
Onderwijskosten
Beroepsonderwijs 
Beroepsonderwijs:
- Kosten regulier en niet-regulier onderwijs worden onder voorwaarden geheel/gedeeltelijk vergoed
- Kosten voor materialen en producten voorgeschreven door de school (bijv. laskap, speciale schoenen/kleding of gereedschappen
- 1x 2 jaar max. € 454,-).
- Verplichte boeken op boekenlijst school
- Laptop, eenmalig € 454,-
 Onderwijskosten overig - School of beroepskeuzeonderzoek v.a. 12 jaar, 1 x max. € 250,-
Zorgkosten - Noodzakelijke kosten niet vergoed uit de aanvullende zorgverzekering of andere voorziening.
- Kosten bril (1x2 jaar – montuur € 90,- /glazen of lenzen € 140,-)
Overige kosten - Leges voor een (nieuwe) ID-kaart of paspoort
- In bijzondere gevallen een tegemoetkoming in de uitvaartkosten bij overlijden van een pleegkind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overzicht vergoedingen en toeslagen 2019 is ook in PDF-vorm te raadplegen, download deze via deze link.

Uitbetaaldata 2019

25 Januari 2019 Vrijdag
27 Februari 2019 Woensdag
27 Maart 2019 Woensdag
26 April 2019 Vrijdag
27 Mei 2019 Maandag
27 Juni 2019 Donderdag 
26 Juli 2019 Vrijdag
27 Augustus 2019 ​Dinsdag
27 September 2019   Vrijdag
25 Oktober 2019 Vrijdag
27 November 2019 Woensdag
20 December 2019 ​Vrijdag