Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg (WSP) is een landelijk organisatie die regionaal werkt. Onze organisatie biedt pleegzorg en gezinshuiszorg aan kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige chronische ziekte, of soms is er sprake van een beperking bij de ouders. Deze kinderen hebben recht op een passend pleeggezin als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.

Wilt je een kind aanmelden voor Pleegzorg? Dat kan via aanmeldingpleegzorg@wsg.nu 

Wil je een crisis-aanmelding doen: bel dan 088- 526 00 00

  • 1628

    Aantal pleegkinderen in 2018

  • 7,4

    Cijfer tevredenheid William Schrikker Pleegzorg

  • 388

    Aantal gemeenten onder contract