Pleegouders

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk organisatie die regionaal werkt. Onze organisatie biedt pleegzorg en gezinshuiszorg aan kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige chronische ziekte, of soms is er sprake van een beperking bij de ouders. Deze kinderen hebben recht op een passend pleeggezin als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.

Wilt u een kind aanmelden voor pleegzorg? Dat kan via ons aanmeldformulier.

Wilt u een crisis-aanmelding doen? Bel dan 088- 526 00 00

Aanmelden als pleegouder?

Wilt u zich aanmelden om pleegouder te worden bij William Schrikker Gezinsvormen? Dan kan dat via ons aanmeldformulier. Klik op de knop hieronder om naar het formulier te gaan.

Aanmeldformulier

  • 1628

    Aantal pleegkinderen in 2018

  • 7,4

    geven pleegouders William Schrikker over pleegouderschap

  • 388

    Aantal gemeenten onder contract