Onze doelgroepen

William Schrikker is onderdeel van Partners voor Jeugd en werkt voor kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking conform onderstaande doelgroepomschrijving. William Schrikker richt zich in haar aanpak niet exclusief op het kind, maar op het gehele gezin.

Wij richten ons op de volgende doelgroepen:

1. Kinderen met een licht, matig of ernstig verstandelijke beperking (IQ < 70)
2. Kinderen die op zwakbegaafd niveau functioneren (IQ tussen 70 en 85), alleen bij een niveau van sociaal-emotioneel functioneren dat lager ligt dan het cognitief functioneren
3. Kinderen met een lichamelijke beperking die door hun beperking blijvend belemmerd worden in hun ontwikkeling tot zelfstandigheid
4. Kinderen met een zintuiglijke beperking: slechthorend/doof, slechtziend/blind; taalontwikkelsstoornis
5. Meervoudig Complex Gehandicapte kinderen (MCG)
6. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, met een verhoogd medisch risico op een blijvende beperking die niet in de eerder genoemde categorieën vallen
7. Kinderen met een ernstig lichamelijke chronische of progressieve ziekte
8. (Ongeboren) kinderen die niet tot de doelgroep van William Schrikker behoren maar van wie de ouders een beperking hebben waardoor specialistische jeugdzorg noodzakelijk is
9. Jong volwassenen van 18-23 jaar die een beperking hebben zoals bij punt 1 en 2 is omschreven, waardoor specialistische jeugdzorg noodzakelijk is.