Social Return on Investment

Social Return On Investment (afgekort SROI) gaat in het algemeen over het bieden van werk aan- en het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als Partners voor Jeugd dragen we ook in de ondersteunende dienstverlening bij aan SROI. Zo benutten wij onze inkoopkracht maximaal om meer sociale impact te creëren en kopen wij in bij organisaties die een percentage van de contractwaarde terug laten vloeien in de maatschappij. Dit doen onze leveranciers onder andere door het creëren van leer- en werkplekken, coaching vanuit eigen kerncompetenties of door circulair inkopen.

Resultaat in 2019

Met een SROI-resultaat van €586.909,- in 2019 hebben we een sterke stijging gerealiseerd. Na de succesvolle SROI inzet in 2018 kan Partners voor Jeugd, waar William Schrikker onderdeel van is, met veel genoegen terugblikken op 2019. Social Return On Investment is succesvol gecontinueerd in 2019, door een structurele en centrale borging binnen de organisatie te realiseren.

Er zijn concrete stappen gemaakt om de doelstellingen voor 2019/2020 te behalen. In 2019 is de SROI bijna verdubbeld. De werkmaatschappij Bedrijfsondersteuning heeft dit, namens PvJ, grotendeels gerealiseerd door samenwerkingsverbanden aan te gaan met sociale organisaties. Zie ons SROI-rapportage over 2019 voor een volledige toelichting van onze SROI inzet.

Resultaat in 2018

In 2018 is Partners voor Jeugd actief aan de slag gegaan met SROI. In 2018 bedraagt de gerealiseerde SROI inzet vanuit Bedrijfsondersteuning € 301.769. Dit is grotendeels voortgevloeid uit de inkoop bij sociale firma’s. Er is in vergelijking met het jaar ervoor een stijging van 155%, waarbij de SROI inzet in 2017 € 117.976 was. PvJ heeft dit grotendeels gerealiseerd door vier nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met sociale organisaties. Bekijk hier de gehele rapportage over onze SROI-activiteiten.

Voorbeelden van onze SROI-activiteiten: De Buren

Op het hoofdkantoor van William Schrikker werken de mensen van De Buren. De Buren is een sociale onderneming van Cordaan, waarbij buurthoreca ze verbinden met hulp en ondersteuning in de wijk. In de restaurants werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen zo werkervaring op om meer kans te maken op een baan. Op het hoofdkantoor van William Schrikker verzorgt De Buren bijvoorbeeld de catering, de lunch en verzorgen de facilitaire dienstverlening. Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

Bureau Swink

William Schrikker maakt sinds 2018 gebruik van de diensten van Bureau Swink en draagt bij aan onze Social Return on Investment. Met name voor onze online activiteiten (Google Grant en AdWords-campagne) maken wij gebruik van hun diensten. Bekijk de onderstande video voor meer informatie over Bureau Swink en hun activiteiten.

Paswerk

DTP-werkzaamheden en vormgeving heeft William Schrikker ondergebracht bij Paswerk. Deze organisatie heeft medewerkers in dienst die moeite hebben om op eigen kracht een reguliere werkplek te vinden. Paswerk verzorgt de productie van flyers, folders en andere promotiematerialn voor William Schrikker.