Over William Schrikker

Voor wie werken we?

William Schrikker werkt voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De hulpvraag en de hulp vereisen maatwerk. Voor elke hulpvraag vanuit de cliënt en gemeenten willen we er zijn als het moet.

Het dienstenaanbod van William Schrikker

Onze diensten behelzen een breed spectrum, van veelvoorkomende tot zeer complexe opvoedvragen.Om hulp op maat te leveren, heeft William Schrikker gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. Ons werk kan zelfstandig in de regio worden uitgevoerd of binnen een coöperatief verband met één of meerdere gecertificeerde instellingen.

  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
    Dit is een gecertificeerde instelling die  in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp verzorgt Dit betreft zowel de uitvoering van vrijwillige begeleiding als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.
  • William Schrikker Pleegzorg en William Schrikker Zorg & Wonen bieden respectievelijk pleeggezinnen en gezinshuizen voor kinderen met een beperking.
  • Ons Expertisecentrum zorgt voorgespecialiseerde deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van nieuwe methodieken.