Jaarrekening en cijfers

William Schrikker is onderdeel van Partners voor Jeugd. In onze jaarrekening vindt u de activiteiten van Partners voor Jeugd en onze financiële positie. In onderstaande documenten kunt u de financiële informatie opvragen omtrent onze organisatie met daarbij een beknopte toelichting op de cijfers en het beleid.

Zie hier onze jaarverslagen.