Privacy statement Zorg en Wonen

William Schrikker Zorg en Wonen (WS Z&W) biedt kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen een veilige, stabiele woon- en leefsituatie in een gezinshuis. Deze zorg wordt gegeven in het kader van de Wet langdurige zorg of de Jeugdwet. Gezinshuisouders die de zorg verlenen zijn professionele hulpverleners in dienst van WS Z&W. Zij nemen de kinderen op in hun eigen huis.

Voor het verlenen van deze zorg verwerken wij persoonsgegevens van kind(eren) en hun ouders/gezin. Dit zijn gegevens zoals naam, adres en BSN nummer en bijvoorbeeld ook de reden waarom een kind niet meer thuis kan wonen. In het dossier staat ook informatie die wij ontvangen hebben van anderen, bijvoorbeeld van de Gecertificeerde Instelling (GI) wanneer die een kind aanmeldt bij WS Z&W. Dit zijn privacygevoelige persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Hier leggen wij uit waarom wij deze informatie verwerken en wat we daar mee doen. Ook geven wij aan wat de rechten zijn van kinderen en ouders met betrekking tot de persoonsgegevens die we over hen verwerken.

  1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
  2. Wie heeft toegang tot het dossier?
  3. Met wie wisselen wij persoonsgegevens uit?
  4. Wat zijn uw rechten?
  5. Hoe kunt u vragen om inzage en afschrift of uw andere rechten uitoefenen?
  6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
  7. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
  8. Wat als u het niet met ons eens bent?

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?