Disclaimer & Privacy

Deze website is een product van William Schrikker.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de William Schrikker. De organisatie besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld dan wel achterhaald is. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve dan ook geen rechten worden ontleend.

William Schrikker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via de website van William Schrikker toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. De organisatie kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Foto en Videomateriaal
De webredactie spant zich in om iedereen die geportretteerd wordt op deze site om toestemming te vragen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Mocht u bezwaar hebben tegen bepaalde foto's of videofilms waarop u te zien bent, neem dan contact op met de webredactie via info@wsg.nu.

De logo’s van alle bedrijfsonderdelen van William Schrikker bevatten copyright van Mercis BV en mogen om die reden dan ook nimmer zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Privacy

Wanneer u www.williamschrikker.nl  bezoekt, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit privacy statement is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat u de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen.

We hebben per werkmaatschappij een afzonderlijke privacy statement geschreven, omdat bij elk een andere doelgroep wordt bediend.
U kunt hieronder de privacy statements per werkmaatschappij inzien:

Privacy Statement Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

https://www.williamschrikker.nl/Gemeenten/Jeugdbescherming-jeugdreclassering/Privacy-statement-WSS-JB-JR

Privacy Statement Gezinsvormen

https://www.williamschrikker.nl/Disclaimer-en-privacy/Privacy-Statement-gezinsvormen