De gezinshuizen van William Schrikker Zorg & Wonen bieden plaats aan:

Doelgroep

Bij William Schrikker Zorg & Wonen worden kinderen geplaatst met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. 
Dit kan met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) -indicatie of met een Jeugdzorgbepaling.

William Schrikker Zorg & Wonen hanteert uitsluitingscriteria wanneer er bij kinderen sprake is van:

• Verslavingsproblematiek
• Suïcidaal gedrag
• Overige ernstige psychiatrische problematiek.

 

Informatie Zorgzwaartepakket

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een omschrijving van de hoeveelheid en soort zorg en begeleiding iemand nodig heeft. Zorgzwaartepakketten zijn onderdeel van de WLZ. Binnen de WLZ wordt er onderscheid gemaakt wordt tussen zorg thuis en zorg met verblijf. Cliënten krijgen een ZZP wanneer er zorg met verblijf benodigd is.


Bekijk hier een overzicht van de verschillende ZZP's.