Verwijsindex

De verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Dat zorgt ervoor, dat de jongeren die hulp nodig hebben tijdig worden opgemerkt en dat hun hulpverleners elkaar snel kunnen vinden.

Als een hulpverlener of begeleider ongerust is over een jongere, dan kan hij of zij deze jongere signaleren in de verwijsindex. Wanneer er al eerdere zorgsignalen over deze jongere zijn afgegeven, worden de betrokken instanties actief geïnformeerd over het feit dat zij beiden een zorg hebben. Hierdoor ontstaat een sluitende jeugdzorgketen een zogenaamde match. Bij overleg over een zorg en eventueel te verlenen hulpverlening, worden zo veel als mogelijk de ouders en de jongeren betrokken. De verwijsindex maakt het mogelijk dat professionals en ondersteuners hun zorgen op een centraal punt kunnen neerleggen. Er wordt bij een melding niet inhoudelijk vermeld wat er aan de hand is maar alleen wie er betrokken zijn als hulpverlener.

William Schrikker is aangesloten bij de volgende verwijsindexen:

 

  • Landelijke Verwijsindex (Vir)
  • Regionale verwijsindexen: VIS2, Matchpoint, Zorg voor Jeugd, Multisignaal)