Samenwerken in de keten

Hoe werken wij?

William Schrikker zoekt bij problemen naar mogelijkheden waar anderen opgeven. Bij gezinnen met een zwak netwerk zetten wij ons is voor versterking van het netwerk. Ook wanneer ouders niet willen zoeken wij de samenwerking. Onze deskundigheid brengt gezinnen verder en steunt hen om veiligheid te realiseren. Kenmerk in onze hulpverlening is, dat we in alle situaties heldere en begrijpelijke taal gebruiken. Steeds is onze focus: het vergroten van vaardigenheden en het voorkomen van (verdere) schade.
 

Samenwerken in de keten

William Schrikker is een tijdelijke factor in het leven van een cliënt. Voor, tijdens en na onze ondersteuning zijn andere (keten)partners betrokken. Onze cliënten hebben vaak levenslange en leven brede ondersteuning nodig. Een beperking gaat immers niet over. Een warme overdracht en continuïteit in de zorg is voor onze cliënten een versterkende factor. En daar dragen we graag aan bij. Door ons William Schrikker Expertisecentrum worden methodieken, opleidingen, trainingen en hulpmiddelen ontwikkeld voor o.a. deskundigheidsbevordering LVB. Klik hier voor meer informatie.