Kennismaken

Wie zijn wij?

William Schrikker is een landelijk gecertificeerde instelling voor gespecialiseerde jeugdzorg. De professionals van William Schrikker werken in alle gemeenten in de per gemeente samengestelde teams voor jeugdhulp. We voegen in waar nodig en delen op die manier onze kennis en methodieken. Wij werken aanvullend op het generalistische aanbod in wijken en buurten. En zijn daarmee een schakel in de keten, waarin de contacten met de gemeenten, collega’s jeugdzorg en andere ketenpartners een essentiële en centrale rol hebben.
 

Wie zijn onze cliënten?

De ouders en kinderen voor wie wij werken hebben vaak levenslange ondersteuning nodig om staande te blijven in de maatschappij. Het gaat om gezinnen waar ouders en/of kinderen licht verstandelijke beperking hebben en waar ernstige opvoedproblematiek een rol speelt. Of waar jongeren in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. Wij bieden gespecialiseerde hulp en ondersteuning voor, tijdens en na het dwangkader.