Social Return on Investment

Social Return on Investment (SROI) is de vraag iets aan de samenleving terug te geven in activiteiten. SROI is voor onze organisatie een actief en continu onderdeel van ons strategisch en uitvoerend beleid. SROI gaat in het algemeen over het bieden van werk aan, en het opleiden van, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze kernactiviteiten zijn een uitdrukking van een maatschappelijke opdracht. Het begeleiden van kinderen, ouders en hun netwerken in de meest problematische en complexe situaties vindt volledig plaats in het sociale domein.

Binnen de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen door onze jeugdzorgwerkers wordt doorlopend ingezet op sociale activatie en participatie. Hiervoor wordt soms een eigen netwerk aangeboord maar vaak wordt ook een professionele organisatie in de omgeving van kind en gezin ingezet om dit onderdeel van de begeleiding op te pakken. De problematiek van onze kinderen, jongeren en ouders met een beperking, verdraagt vaak geen of weinig informele zorg. Onze pleegouders staan een belangrijk deel van hun persoonlijke leven in dienst van deze kinderen en hun omgeving. Als pleegkinderen 18 jaar worden stopt pleegzorg niet altijd. Ook na het 18e levensjaar leveren pleegouders en hun netwerk een grote maatschappelijke bijdrage.

Als William Schrikker dragen we ook in de ondersteunende dienstverlening bij aan SROI. Zo benutten wij onze inkoopkracht maximaal om meer sociale impact te creëren en kopen wij in bij organisaties die een afgesproken percentage van de contractwaarde terug laten vloeien. Dit doen onze leveranciers onder andere door het creëren van leer- en werkplekken, coaching vanuit eigen kerncompetenties of door circulair inkopen.