Verschillende vormen van Pleegzorg

Niet persé full-time

Pleegouderschap is niet persé full-time. William Schrikker Pleegzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg. Of het nu gaat om kortdurende pleegzorg, crisisopvang of weekend-pleegzorg, we zijn altijd op zoek naar gemotiveerde pleegouders.

Vormen van deeltijd pleegzorg

Soms zijn kinderen en (pleeg) ouders gebaat bij een regelmatige rustperiode. Een deeltijd, weekend- en/ of vakantieplaatsing biedt dan uitkomst.  

Full-time pleegzorg varianten

Voltijd Pleegzorg

Een kind woont voor korte of langere tijd 7 dagen per week bij pleegouders. Bij WSP meestal voor onbepaalde tijd tot het 18e jaar of langer.

Crisisopvang

Als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden kan een crisis pleeggezin uitkomst bieden. De plaatsing duurt in de regel 4 weken maar vaak langer omdat er meer tijd nodig is. In die periode wordt gekeken naar een vervolgoplossing.

18+

Als een kind dat al in een pleeggezin woont, ook na het bereiken van het 18e levensjaar begeleiding nodig blijkt te hebben, kan William Schrikker Pleegzorg besluiten de begeleiding per half jaar voort te zetten, uiterlijk tot 23 jaar. Dit is bij WSP regelmatig aan de orde, de kinderen binnen onze doelgroep zijn immers in ontwikkeling een stuk jonger dan hun kalenderleeftijd.

Meld u aan als pleegouder!

Mogelijk interesse in het pleegouderschap? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Brochures

Algemene informatie over William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg biedt een thuis aan kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Deze brochure geeft u informatie over wie we zijn en hoe we werken.

 

  Download de brochure

Wat betekent het om pleegouder te zijn van een kind met een beperking? Pleegouders aan het woord. 

Download de brochure