Onze pleegzorgwerkers

De pleegzorgwerkers van WSP hebben heel bewust gekozen om te werken met kinderen en gezinnen met een beperking en/of ernstige chronische ziekte. Niet voor niets werken de meeste van hen al heel lang bij William Schrikker Pleegzorg. Er is nauwelijks verloop in de formatie pleegzorgwerkers. Het commitment én de deskundigheid is groot. De pleegzorgwerkers kennen de pleegouders, de kinderen en de biologische ouders meestal goed en er is sprake van veel zorgcontinuïteit. 

De pleegzorgwerkers van WSP richten zich uitsluitend op deze doelgroep en zijn specialisten te noemen. Door hun unieke ervaring en de specifieke trainingen, materialen en intervisie binnen de WSP kunnen zij als geen ander flexibel aansluiten op wat juist deze pleegkinderen, pleeggezinnen, ouders en het netwerk nodig hebben. Zij bieden maatwerk!

Hierdoor voelen pleegouders en pleegkinderen zich gehoord en gesteund en lukt het in de regel om de verbinding  met ouders ( zoals eerder genoemd ook meestal met een beperking) in stand te houden. Dat laatste is een belangrijke specialiteit van de WSP-pleegzorgwerkers: als het contact met de ouders niet goed verloopt, kunnen pleegkinderen in een loyaliteitsconflict komen, wat zeer belastend is voor alle betrokkenen en het risico op uitval ernstig vergroot. Het is niet in de laatste plaats dankzij die specifieke ervaring, kennis en kunde van haar pleegzorgwerkers dat de WSP al jarenlang hoog scoort op gemiddelde plaatsingsduur. En juist doordat het WSP lukt om pleegkinderen lang in hun pleeggezin te laten blijven, krijgt deze kwetsbare groep kinderen toch de kans om zich – binnen de eigen mogelijkheden – optimaal te ontwikkelen. 

Pleegzorgwerkers worden ondersteund en gevoed door het Expertisecentrum William Schrikker; de plek waar alle deskundigheid over pleegzorg voor kinderen met een beperking of ernstige chronische ziekte landelijk bij elkaar komt en wordt doorontwikkeld in methodieken, producten en deskundigheidsbevordering. William Schrikker Pleegzorg ziet het als haar taak haar specifieke kennis te delen met regionale en lokale samenwerkingspartners en is doorlopend op zoek naar mogelijkheden om als landelijk werkende organisatie aan te sluiten op de regionale en lokale wensen.