Onze pleegkinderen

Kenmerkend voor alle pleegkinderen is dat ze uit een onwenselijke opvoedingssituatie komen en behoefte hebben aan een stabiele plek om te wonen. Ze hebben hulp nodig om zich goed te ontwikkelen en contact te blijven houden met de ouders. Zij hebben behoefte aan veiligheid na een doorgaans onveilige thuissituatie. Hechtingsproblematiek en trauma’s zijn aan de orde van de dag. Pleegkinderen met een beperking of ernstige chronische ziekte hebben daarnaast nog een aantal – blijvende – problemen, waarmee terdege rekening moet worden gehouden en waar extra op moet worden afgestemd: 

  • Kinderen met een licht-verstandelijke beperking bereiken doorgaans een mentale en sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd die globaal ligt tussen de 6 en 12 jaar. Ook qua hechting lopen deze kinderen achter. 
  •  Aan kinderen met een licht verstandelijke beperking kun je – in tegenstelling tot de meeste andere verstandelijke beperkingen - ‘aan de buitenkant’ niet zien dat zij een achterstand hebben. Om die reden liggen overvraging en te hoge verwachtingen op de loer. 
  • Ernstig chronisch en terminaal zieke kinderen en kinderen met een ernstige fysieke handicap hebben vaak erg veel medische zorg nodig en zijn afhankelijk van allerlei hulpmiddelen. 
  • Kinderen met beperkingen voelen zich in de regel ‘anders’ en onbegrepen. Zonder goede begeleiding lopen zij kans om psychische klachten te ontwikkelen
  • Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking zijn erg beinvloedbaar. Zij lopen een veel groter risico slachtoffer of dader te worden van bv. seksueel misbruik of om verstrikt te raken in criminaliteit. Ook zijn zij extra verslavingsgevoelig.

De biologische ouders

Kinderen met een (licht-)verstandelijke beperking hebben vaak ook ouders met een beperkte leerbaarheid en een verminderd probleembesef. Ook zij behoeven een aangepaste benadering. Het is van groot belang dat er een goede afstemming is tussen ouders en pleegouders. Dit om te voorkomen dat kinderen in een loyaliteitsconflict komen, met alle risico’s die dat met zich meebrengt. Het is daarom belangrijk de ouders goed mee te nemen tijdens de plaatsing, zodat ze betrokken blijven en kunnen meegroeien in de ontwikkeling van hun kind. William Schrikker Pleegzorg heeft specifieke producten ontwikkeld om ouders hierin te kunnen ondersteunen.

Meld u aan als pleegouder!

Mogelijk interesse in het pleegouderschap? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Brochures

Algemene informatie over William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg biedt een thuis aan kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Deze brochure geeft u informatie over wie we zijn en hoe we werken.

 

  Download de brochure

Wat betekent het om pleegouder te zijn van een kind met een beperking? Pleegouders aan het woord. 

Download de brochure