Ondersteuning van pleegouders vanuit William Schrikker Pleegzorg

De pleegzorgwerkers van WSP hebben heel bewust gekozen om te werken met kinderen en gezinnen met een beperking en/of ernstige chronische ziekte. Niet voor niets werken de meeste van hen al heel lang bij William Schrikker Pleegzorg. Er is nauwelijks verloop in de formatie pleegzorgwerkers. Het commitment én de deskundigheid is groot. De pleegzorgwerkers kennen de pleegouders, de kinderen en de biologische ouders goed en er is sprake van veel zorgcontinuïteit. 

De pleegzorgwerkers van WSP richten zich uitsluitend op deze doelgroep en zijn specialisten te noemen. Door hun unieke ervaring en de specifieke trainingen, materialen en intervisie binnen de WSP kunnen zij als geen ander flexibel aansluiten op wat juist deze pleegkinderen, pleeggezinnen, ouders en het netwerk nodig hebben. Zij bieden maatwerk! Hierdoor voelen pleegouders en pleegkinderen zich gehoord en gesteund en lukt het in de regel om de verbinding met ouders (zoals eerder genoemd ook meestal met een beperking) in stand te houden. Dat laatste is een belangrijke specialiteit van de WSP-pleegzorgwerkers: als het contact met de ouders niet goed verloopt, kunnen pleegkinderen in een loyaliteitsconflict komen, wat zeer belastend is voor alle betrokkenen en het risico op uitval ernstig vergroot. Het is niet in de laatste plaats dankzij die specifieke ervaring, kennis en kunde van haar pleegzorgwerkers dat de WSP al jarenlang hoog scoort op gemiddelde plaatsingsduur. En juist doordat het WSP lukt om pleegkinderen lang in hun pleeggezin te laten blijven, krijgt deze kwetsbare groep kinderen toch de kans om zich – binnen de eigen mogelijkheden – optimaal te ontwikkelen.  

Meld u aan als pleegouder!

Mogelijk interesse in het pleegouderschap? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Brochures

Algemene informatie over William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg biedt een thuis aan kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Deze brochure geeft u informatie over wie we zijn en hoe we werken.

 

  Download de brochure

Wat betekent het om pleegouder te zijn van een kind met een beperking? Pleegouders aan het woord. 

Download de brochure