De pleegouders van William Schrikker Pleegzorg

Pleegouder worden is niet niks. Maar een thuis bieden aan een kind met een beperking en/of ernstige chronische ziekte vraagt nog meer. Dat is niet iedereen gegeven. Daar moet je echt bewust voor kiezen en heel gemotiveerd voor zijn: ‘Het is heel dankbaar, maar je moet het wel aankunnen en vol houden. Het is een soort levensinvulling.’. De pleegouders van WSP worden zorgvuldig gescreend, voorbereid en ondersteund. Dat geldt voor zowel bestand- als netwerkpleegouders. Beide groepen vragen om specifieke deskundigheid en begeleiding. Bij een netwerkplaatsing wordt het kind opgevangen binnen het eigen netwerk,bijvoorbeeld vrienden, school, kerk of – meestal – familie (zoals een tante of oma). Dit heeft als voordeel dat het kind binnen het eigen milieu blijft en er een korte en natuurlijke lijn is met de ouders. Aandachtspunt is echter dat soms ook de netwerkpleegouders een moeilijk lerend niveau hebben, waardoor het pedagogisch klimaat soms maar net toereikend is en intensieve begeleiding vergt.

Bestandspleegouders zijn vaak goed opgeleid en kiezen bewust en bevlogen voor een pleegkind met een beperking. Zij hebben zich doorgaans goed ingelezen en voorbereid.Soms ook beschikken zij over een medische achtergrond. Toch blijkt het juist ook voor deze pleegouders belangrijk om te kunnen sparren over wat de beperking van hun pleegkind in het dagelijks leven betekent. Ook hebben zij behoefte aan hulp bij praktische zaken, zoals het aanvragen van de juiste regelingen en vergoedingen.

Meld u aan als pleegouder!

Mogelijk interesse in het pleegouderschap? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Brochures

Algemene informatie over William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg biedt een thuis aan kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Deze brochure geeft u informatie over wie we zijn en hoe we werken.

 

  Download de brochure

Wat betekent het om pleegouder te zijn van een kind met een beperking? Pleegouders aan het woord. 

Download de brochure