Wat zijn de rechten van pleegouders?

Sinds 1 januari 2015 zijn er wijzigingen in twee wetten van kracht. De hier genoemde wijzigingen hebben betrekking op het gedeelte pleegouderschap. 

1. Pleegzorg en de Jeugdwet