Samenwerking bij een maatregel

Uw pleegkind kan geplaatst zijn in uw gezin in het kader van de uitvoering van een juridische maatregel. Doordat ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om de opvoeding van hun kind zo vorm te geven dat het kind veilig en geborgen op kan groeien is het soms nodig dat er door een onafhankelijke rechter wordt bepaald dat het kind tijdelijk uit de thuissituatie wordt geplaatst. Dit kan voor kortere of langere tijd zijn. In dit geval is er sprake van betrokkenheid van een jeugdzorgwerker. De jeugdzorgwerker is verantwoordelijk voor de plaatsing van het kind buiten het gezin van oorsprong als dat nodig is, ook is de jeugdzorgwerker verantwoordelijk voor de begeleiding en hulpverlening van het gezin van oorsprong.

Kennismaken met de jeugdzorgwerker

Als pleegouder maakt u kennis met de jeugdzorgwerker in het kennismakingstraject van het kind met uw gezin. U weet dan wie verantwoordelijk is voor de plaatsing, en wie de ouders van het kind begeleidt.
De officiële plaatsing wordt aangevangen met een viergesprek, het zogenoemde startgesprek. Het viergesprek is een samenwerkingsgesprek met vier betrokkenen: de pleegouders, de ouders, de
jeugdzorgwerker en de pleegzorgwerker. 

De pleegzorgwerker en jeugdzorgwerker hebben regelmatig overleg en afstemming met elkaar over de voortgang van de plaatsing en relevante informatie van de plaatsing.