Plaatsingsproces

U heeft zich bij onze organisatie aangemeld als aspirant pleegouder. U bent gescreend (er is gekeken of u pleegkinderen een veilig thuis kunt bieden en voor een gezond pedagogisch klimaat kunt zorgen) en als het bestandspleegzorg betreft, dan heeft u de modules voor aspirant pleegouders met goed gevolg doorlopen. Het kan zijn dat u een bekende bent van het pleegkind dat geplaatst wordt, in dat geval wordt gesproken van een netwerkplaatsing. Als u geen directe relatie heeft met het pleegkind, dan wordt er gesproken van bestandsplaatsing.

Na de matching, waarin gekeken wordt naar een goede aansluiting van de opvoedingsvraag van het pleegkind en het opvoedingsaanbod van pleegouders, kan overgegaan worden tot plaatsing van een pleegkind in uw pleeggezin.

Er zijn vier soorten plaatsingen:

  1. Crisis; dit gaat om kortdurende pleegzorgplaatsingen, welke zo nodig een aantal keren verlengd kunnen worden.
  2. Deeltijd; dit gaat om plaatsingen waarbij het pleegkind een aantal dagen per week in het pleeggezin verblijft (en een aantal dagen thuis of op een andere locatie).
  3. Regulier; dit gaat om plaatsingen waarbij het pleegkind alle weekdagen in het gezin verblijft en er een langdurig perspectief is.
  4. Peegoudervoogdij: hierbij ligt het gezag over het pleegkind bij de pleegoudervoogd(en).  Dit wordt via de rechter geregeld.

Stappen na de plaatsing