Belangenbehartiging en participatie

De belangenbehartiging van pleegouders is bij William Schrikker Pleegzorg geregeld via de Pleegouderraad (POR). De POR is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit pleegouders van WSP. De POR vergadert en overlegt met de directie van WSP over zaken die van belang zijn voor pleegouders. De uitgangspunten zijn geregeld in de Wet op de Jeugdzorg  en in het reglement van de POR. 
Overleg tussen POR en directie vindt ongeveer zes maal per jaar (eens per twee maanden) plaats. 

Een van de POR leden neemt de rol van vertrouwenspersoon op zich. Pleegouders kunnen dit POR-lid benaderen bij kwesties die spelen in relatie tot de organisatie. Soms gaat het erom dat er een luisterend oor is of dat er advies gegeven kan worden. Als blijkt dat een kwestie vaak terugkomt, dan zal de POR dit inbrengen in het overleg met de directeur.

Direct naar de site van: