Zorgtoewijzing bij Ondertoezichtstelling of voogdij

Een jeugdzorgwerker van een pupil met een maatregel die een kind wil aanmelden bij WSP, of deze nu werkzaam is bij WSP of een andere gecertificeerde instelling, dient een zorgtoewijzing aan te vragen bij de gemeente waar het kind conform woonplaatsbeginsel onder valt. Pas als de zorgtoewijzing is afgegeven (dus de financiering geregeld is) kan WSP in actie komen. 


In verschillende regio’s zijn hier aparte afspraken over. Zoek eerst uit wat die afspraken zijn alvorens met ons op te nemen.  
Voor vragen hieromtrent, neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg Servicepunt Pleegzorg via telefoonnummer 088-5260 000