Zorgtoewijzing Pleegoudervoogdij

Bij pleegoudervoogdij hebben pleegouders het volledig gezag. Dit betekent dat pleegouders de wettelijke vertegenwoordiger zijn van een minderjarig kind. Dit minderjarige kind staat ingeschreven in de gemeente waar de pleegouders wonen. 


Bij pleegoudervoogdij zijn pleegouders niet onderhoudsplichtig en houden het recht op pleegoudervergoeding.  Zij moeten zelf een aanvullende zorgverzekering regelen en behouden recht op vergoeding van bijzondere kosten. (per regio verschillende geregeld).
De pleegouders hebben een contract met WSP en krijgen maandelijks de pleegoudervergoeding uitgekeerd. De WSP heeft op haar beurt een contract met de betreffende gemeente en krijgen een tarief voor iedere pleegzorgplaatsing, ook pleegoudervoogdij.

Bij pleegoudervoogdij is de begeleiding van de instelling voor pleegzorg minimaal, de pleegouders zorgen net als iedere andere ouder in NL voor hun pleegkinderen. WSP onderscheidt pleegoudervoogdij met en pleegoudervoogdij zonder begeleiding. Bij pleegoudervoogdij met begeleiding is er een pleegzorgwerker gekoppeld aan het pleeggezin en vindt er contact plaats naar behoefte van de pleegouders, in de regel eens in de 6 weken. Bij pleegoudervoogdij zonder begeleiding is er twee keer per jaar contact over de voortgang en ontwikkeling van het kind. 
Wanneer wordt besloten tot pleegoudervoogdij en wat betekent dit voor u als gemeente?

Als terugkeer naar ouders redelijkerwijs niet meer mogelijk is volgt vaak ontheffing van gezag van de ouders van het kind. Het eerste wat een jeugdzorgwerker dan onderzoekt is of de pleegouders de voogdij op zich willen nemen. Is dat het geval wordt de kinderrechter verzocht om de voogdij over te dragen aan pleegouders. Dit betreft over het algemeen pleegouders die al een contract hebben met WSP. 
Aangezien de maatregel wijzigt heeft WSP een nieuwe zorgtoewijzing nodig van de betreffende gemeente en zal daartoe een verzoek doen om die af te geven voor onbepaalde tijd of tot 18 jaar, dit om te voorkomen dat er ieder jaar opnieuw een zorgtoewijzing moet worden aangevraagd. Een medewerker van het Servicepunt Pleegzorg zal hiertoe contact met u opnemen.