Verschillende vormen van Pleegzorg

 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is pleegouderschap niet persé full-time. William Schrikker Pleegzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg, of het nu gaat om kortdurende pleegzorg, crisisopvang of weekend-pleegzorg, Wij zijn voor alle verschillende vormen altijd op zoek naar nieuwe pleegouders! William Schrikker Pleegzorg onderscheidt de volgende varianten: 

 • Crisisopvang

  Dit is pleegzorg voor kinderen die in noodsituaties verkeren. Voor deze kinderen is per direct tijdelijke opvang nodig. Zij worden maximaal vier weken in een pleeggezin opgevangen. In die periode wordt onderzocht welke hulp daarna moet worden ingezet. Meestal bepaalt de jeugdzorgwerker welke hulp volgt. De pleegzorgwerker en de pleegouders kunnen informatie geven aan de jeugdzorgwerker over de mogelijkheden van het kind in een pleeggezin. De pleegzorgwerker levert informatie over het kind en biedt begeleiding volgens een vaste  systematiek. De inhoud en frequentie van de begeleiding is afgestemd op de problematiek.

 • Opvoedingsvariant

  Deze variant houdt langdurige pleegzorg in. Hierbij is het duidelijk dat het kind voor lange tijd niet meer thuis kan wonen en voor langere tijd in dit pleeggezin zal blijven (in ieder geval tot het 18e levensjaar). De pleegzorgwerker heeft regelmatig contact met het pleeggezin. De begeleiding wordt afgestemd op de ondersteuningsvraag van pleegouders.

 • Hulpverleningsvariant

  Bij deze variant worden de ouders ontlast doordat hun kind(eren) tijdelijk in een pleeggezin wonen. Het kind verblijft dan 6 tot 12 maanden in het pleeggezin. Tijdens dit verblijf wordt bekeken waar het op de langere termijn kan wonen. Kan het terug naar de eigen ouders? Is opvoeding in een pleeggezin beter? Of past groepsopvoeding bij dit specifieke kind? De pleegzorgwerker kan hierover adviseren en ondersteunt ook bij de contacten tussen pleegkind en ouders.

 • Partiële pleegzorg

  Pleegouders zorgen in het weekend, doordeweeks of tijdens schoolvakanties voor de opvang van een kind. Vaak wordt partiële pleegzorg ingezet om de ouders of andere pleegouders te ontlasten. De zorg voor een kind met een beperking vraagt immers vaak specifieke zorg van (pleeg)ouders. Door een deel van de tijd vrijgesteld te zijn van de zorg houden zij het (langer) vol. Ook wordt partiële hulp ingezet om kinderen die in een tehuis worden opgevoed de ervaring van gezinsleven mee te geven. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de frequentie en duur van de opvang.

 • 18+ Pleegzorg

  Als een kind dat al in een pleeggezin woont, ook na het bereiken van het 18e levensjaar begeleiding nodig blijkt te hebben, kan William Schrikker Pleegzorg besluiten de begeleiding per half jaar voort te zetten.

 • Netwerkpleegzorg

  Het komt geregeld voor dat kinderen die niet in hun oorspronkelijke gezin kunnen opgroeien bij familie gaan wonen of bijvoorbeeld in een bevriend of bekend gezin. De William Schrikker Pleegzorg onderzoekt dan of dit een geschikte plek is voor dit kind door middel van een 'netwerkonderzoek'. Is dat het geval, dan kunnen we begeleiding bieden die specifiek is gericht op het ‘netwerkgezin’. Netwerkpleegzorg komt voor in alle eerdergenoemde pleegzorgvarianten.