Wanneer kan ik een kind aanmelden?

Voor alle aanmeldingen geldt dat er een bepaling jeugdzorg (verleningsbesluit) aanwezig moet zijn vanuit de financierende gemeente. Voor crisisopvang mag de bepaling jeugdzorg achteraf volgen, aansluitend op de wettelijke termijn van vier weken crisisplaatsing. Het verleningsbesluit dient waar mogelijk aangevuld te worden met onder meer de volgende stukken:

  • Plan van Aanpak plus veiligheidsplan
  • Beschikking en Machtiging Uithuisplaatsing
  • Raadsrapportage (indien aanwezig)
  • Aanvullende rapportage zoals onderzoeksverslagen, schoolrapportage (indien aanwezig)

Bij aanmelding voor netwerkpleegzorg dient in ieder geval een aanmeldingsformulier en een risicotaxatielijst te worden ingevuld. 

Het is verstandig om voor aanmelding contact op te nemen met de afdeling Instroom & Bemiddeling. Zij hebben zicht op de plaatsingscapaciteit per regio en kunnen verder met u in gesprek wat de mogelijkheden zijn.

Bereikbaarheid afdeling Instroom & Bemiddeling

Dagelijks van 9.00 – 13.00 uur via de receptie 088 5260000.

Dagelijks van 09.00 – 17.00 voor crisisaanmeldingen.

Via e-mail: aanmeldingpleegzorg@wsg.nu.