Onze onderdelen

William Schrikker Pleegzorg (WSP) is een landelijk werkende organisatie die regionaal werkt. WSP biedt pleegzorg specifiek voor kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige, soms terminale chronische ziekte of kinderen waarvan de ouders dit hebben. Ook zij hebben recht op een passend pleeggezin als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.