Onze onderdelen

Jeugdbescherming en - reclassering

Onze jeugdbescherming zorgt voor een veilige thuissituatie voor jongeren. Jeugdreclassering zorgt ervoor dat jongeren na aanraking met politie op het rechte pad blijven. Voor elke situatie zorgen wij voor een passende oplossing, samen met kind, ouders en één van onze jeugdzorgwerkers.
 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR).

WSS JB&JR behoort tot de William Schrikker Groep. Conform de Jeugdwet bestaat er een scheiding tussen jeugdhulp en jeugdzorg.