Wij haken aan bij de Week tegen de kindermishandeling

'Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien -Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind 2 september 1990-, want een (veilig)kind heeft de (veilige) toekomst. Dit betekent dat geen enkel kind bang zou mogen zijn dat hij/zij geen dak boven z'n hoofd heeft, niet weet bij wie hij woont of waar hij thuishoort,  wie voor hem zorgt en troost als hij pijn heeft of verdrietig is. Geen enkel kind zou bang mogen zijn dat er geen eten is, dat hij/zij het koud heeft of dat hij/zij niet naar school mag of kan. Dat betekent ook dat geen enkel kind bang zou mogen zijn voor ruzie, geschreeuw, pijn of aantasting van zijn autonomie en integriteit door geweld of misbruik. Als dat toch geval is,  is de WSS JB&JR van mening dat hulp altijd nodig is en soms toezicht of als het niet anders kan, ingrijpen.'

Vanzelfsprekend haken wij aan bij De Week Tegen De Kindermishandling. Een onderwerp waar wij als organisatie niet omheen kunnen en waarvan we allemaal een brok in de keel krijgen.  Wij trappen deze week af met een Webinar welke de hele week gratis bekeken kan worden:

Gratis webinar

In de week tegen kindermishandeling stelt Jeugdzorg Leert Online één van de webinars voor alle jeugdzorgwerkers beschikbaar. Het is belangrijk dat jeugdzorgwerkers handelen bij signalen van kindermishandeling en dit webinar geeft daar tips en adviezen voor.

Webinar Praten met ouders over kindermishandeling

Opvoeden gaat niet vanzelf, soms zijn er problemen en dreigt de veiligheid van kinderen en hun ontwikkeling in gevaar te komen. Wanneer je dat als professional signaleert, wil je iets doen. Een belangrijke stap, ook in de meldcode, is het gesprek met ouders aan te gaan over de zorgen die je hebt. Hoe geef je helder weer waar je zorgen over maakt? Hoe kijken ouders hier naar? Welke extra aandachtspunten zijn er bij ouders met een licht verstandelijke beperking? Wat kun je samen doen om de veiligheid te verbeteren? En wat als je geen overeenstemming met ouders bereikt? Tijdens dit webinar krijg je als betrokken en deskundige professional concrete tips over wat kan helpen in het praten met ouders over kindermishandeling.

Spreker Mechel Mangelmans

 Mechel Mangelmans van MeerMogelijkheden heeft een coachings-en trainingsbureau van waaruit ze professionals traint in praten met kinderen en ouders over kindermishandeling.

Klik hier voor de gratis Webinar.

Activiteitenoverzicht Week Tegen De Kindermishandeling

Tijdens de week van de Kindermishandeling vinden door het hele land vele activiteiten plaats. Je kunt hier klikken voor het overzicht.