WSGV gaat verder met eigen vertrouwenspersoon voor pleegouders

“Onze pleegzoon is in een instelling geplaatst geweest en is net voor zijn 18e verjaardag weer bij ons komen wonen. Nu is hij 18, is er nog een mogelijkheid voor verlengde pleegzorg?”

“Mijn kleinkinderen hebben bij me gewoond en wonen nu weer bij mijn dochter. Ik word vaak gebeld omdat de situatie uit de hand loopt. Hoe kan ik mijn zorgen kenbaar maken?

“Ik krijg moeilijk contact met de jeugdzorgwerker?”

Deze en andere vragen worden gesteld aan de vertrouwenspersoon voor pleegouders van William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), Maud Verhoofstad. Zij is in september 2019 gestart met een pilot: een vertrouwenspersoon waar pleegouders vertrouwelijk contact mee kunnen opnemen. Gewoon om hun vragen te stellen, te sparren over hun situatie, af te reageren of hun zorgen uit te spreken.

(Foto hieronder: Vertrouwenspersoon Maud Verhoofstad)

Werkwijze

Al vanaf de start van de pilot weten pleegouders Maud te vinden. In totaal hebben het afgelopen halfjaar 28 pleegouders haar benaderd, met de meest uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld vragen over communicatie, wisselingen van jeugdzorgwerkers en pleegzorgwerkers, financiën, uithuisplaatsen en bezoekregelingen.

Hoe verloopt zo’n gesprek? Maud: “De meeste vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Soms is alleen luisteren al voldoende, soms vragen pleegouders informatie of advies over de verschillende opties. Aan het eind van het gesprek sta ik stil bij de vraag: hoe nu verder. Is er iets waar ik u nog mee kan helpen. Dat kan zijn het helpen bij het schrijven van een brief of e-mail, het bijwonen van een bespreking of gewoon na een tijdje nog eens terugbellen. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, er wordt met niemand over gesproken, tenzij dit de wens is van de pleegouder.”

Verbeterpunten

Een belangrijk onderdeel van de pilot is ‘de vertaling’ naar aandachts- en verbeterpunten in de organisatie, waar ook weer andere pleegouders van kunnen profiteren. Maud: “De eerste signalen zijn algemeen. Een half jaar is kort en de vragen zijn divers.  Duidelijk is al wel dat er op een aantal onderwerpen verbetering nodig is.” Een voorbeeld dat Maud noemt is de samenwerking tussen pleegouders en jeugdzorgwerkers. Dat het schuurt in die samenwerking is een bekend verschijnsel in de sector en iets dat pleegouders van WSGV aangeven ook te ervaren.

Een ander signaal dat Maud noemt gaat over financiën: de extra kosten die pleegouders maken lopen soms op. Voorbeelden van zaken die pleegouders hier noemen zijn:

“Een kleuter met een lichamelijke beperkingen en een achterstand heeft zijn bril  nodig: maar hij gooit hem in onbewaakte ogenblikken steeds stuk. Wie betaalt de extra bril.”

“De rechtbank verwerpt een spoedprocedure voor uithuisplaatsing. Pleegkinderen zijn weer terug bij pleegouders. De hoge kosten voor de advocaat die pleegouders hebben moeten inschakelen voor de rechtszitting worden niet wordt vergoed.”

“Het tienerpleegkind beschadigt een persoonlijk eigendom van pleegouders. Hoge reparatiekosten vallen niet onder een verzekering, wel als pleegkind ouder zou zijn.”

Hoe verder

Maud: “Mijn eerste indruk is dat de inzet van een vertrouwenspersoon voor pleegouders lijkt te werken. Gesprekken worden over het algemeen positief afgesloten, mensen zijn blij dat ze hun verhaal hebben kunnen vertellen: vertrouwelijk en onafhankelijk. Dit gesprek zal nooit in een verslag terecht komen. Soms bedankt een pleegouder me voor de adviezen en vraag ik me echt af, wat heb ik dan voor advies gegeven? Meestal hebben ze de oplossing zelf ontdekt door het gesprek en mijn vragen. Ik ben blij dat WSGV de ervaringen met de vertrouwenspersoon zo waardevol vindt dat ze graag het initiatief voortzetten .”

WSGV is direct samen met William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering aan de slag gegaan om de samenwerking tussen jeugdzorgwerkers en pleegouders verder te verbeteren. 3 medewerkers van beide werkmaatschappijen starten nog deze maand met het formuleren van een Top 10 aan verbeterpunten naar aanleiding van de bevindingen van Maud.

Voor meer informatie over deze pilot kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon voor pleegouders: Maud Verhoofstad, tel: 06-29343135, e-mail: contact@vertrouwenspersoon-wsp.nl