William Schrikker Stichting krijgt aanwijzing van de inspectie

Het jaar 2019 heeft bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR) in het teken gestaan van versterking van de organisatie, uitbreiding van de ondersteuning van de kwaliteit en aanscherping van de processen voor zicht en regie op veiligheid. Dit doen we in een jeugdbescherming die zoals ook door de inspectie is aangegeven op het gebied van personeel, financiën en organisatie landelijk onder enorme druk staat.

Onze vervolgstap is het daadwerkelijk borgen van de kwaliteit op uitvoeringsniveau. Daarbij is permanente focus op de veiligheid van kinderen in iedere casus verankerd in de cultuur van de organisatie. De WSS JB&JR heeft dit verbeterplan voor 2020 al opgezet en in gang gezet. In wat de inspectie nu middels de aanwijzing oplegt, kunnen wij ons vinden. Wij gaan er langs de lijnen van deze aanwijzing voor zorgen, dat de veiligheid van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd blijvend gewaarborgd is. Zicht en regie op veiligheid worden van ons verwacht en wij zullen aantonen dat die bij de WSS JB&JR in goede handen zijn.

Erik Heijdelberg en Pim van Uchelen
Raad van Bestuur Partners voor Jeugd

Klik hier om naar het inspectierapport te gaan.